Wyniki rankingu Najlepsi Pracodawcy CEE – Cztery polskie firmy laureatami

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

prasa.250xCztery polskie firmy wśród Najlepszych Pracodawców w Europie Środkowo-Wschodniej w rankingu Aon Hewitt. Jednocześnie polscy pracownicy wciąż najbardziej krytyczni w regionie.

Aon Hewitt, firma doradcza należąca do grupy Aon plc (NYSE: AON) ogłosiła wyniki corocznego Badania Najlepsi Pracodawcy dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Najlepsi Pracodawcy regionu, w trzech kategoriach, zostali uroczyście ogłoszeni podczas gali w Sofii, w Bułgarii.

Badanie ujawnia silny związek między wysokim zaangażowaniem pracowników a wysokimi wynikami biznesowymi. Najlepsi Pracodawcy Regionu CEE:

 • Osiągają lepsze wyniki finansowe (108% zrealizowanego celu EBITDA w porównaniu do 93% realizacji celu w pozostałych organizacjach),
 • Mają niższy poziom rotacji personelu (6% versus 9% dla pozostałych organizacji),
 • Mają niższy wskaźnik absencji (3.5 dnia na pracownika w porównaniu do 5.5 dni w grupie pozostałych organizacji).

Badanie prowadzone przez Aon Hewitt w Europie Środkowo-Wschodniej od 2001 roku, nagradza organizacje wyróżniające się na tle rynku jakością i efektywnością swoich praktyk HR, które pozytywnie przyczyniają się do ich sukcesu biznesowego. Na ostateczną ocenę wpływa zarówno perspektywa pracowników jak i pracodawcy, z uwzględnieniem wskaźników biznesowych, co zapewnia jej całkowity obiektywizm.

Badanie Najlepsi Pracodawcy 2012 w liczbach:

 • 8 krajów – Bułgaria, Czechy, Węgry, Litwa, Polska, Rosja, Słowacja i Turcja.
 • Ponad 400 organizacji
 • Ponad 250,000 pracowników, w tym 41,000 menedżerów
 • Ponad 2,600 przedstawicieli kadry zarządzającej
 • 29 Najlepszych Pracodawców (trzy kategorie, wg kryterium liczby zatrudnionych pracowników)

Wzrost zaangażowania pracowników

Wyniki tegorocznej edycji badania pokazały, że zaangażowanie pracowników w regionie CEE wzrosło od 2011 roku o 3 punkty procentowe, osiągając średni poziom 58%.

Najwyższy poziom zanotowano w Bułgarii (67%), a najniższy – w Polsce (48%). Najlepsi Pracodawcy mogą pochwalić się zaangażowaniem swoich pracowników na poziomie 80% – co daje im 22 p.p. przewagę nad regionalną średnią.

Pomimo różnic w poziomach zaangażowania pomiędzy krajami, istnieją pewne powszechne praktyki, które wyróżniają Najlepszych Pracodawców w całym regionie. Magdalena

Warzybok, Engagement Practice Director CEE w Aon Hewitt, wyjaśnia: “Najlepszych Pracodawców wyróżnia sposób, w jaki nagradzają i doceniają swoich pracowników – poprzez adekwatne do wysiłków wynagrodzenie i świadczenia, ale także poprzez oferowanie możliwości kariery. Charakteryzuje ich także doskonała reputacja na rynku pracy, a przy tym spójność zewnętrznego wizerunku z tym, czego pracownicy rzeczywiście doświadczają w codziennej pracy. Wreszcie, kompetencje kadry zarządzającej oraz orientacja liderów na ludzi są znaczącym wyróżnikiem najlepszych organizacji„.

Wpływ lokalnych warunków ekonomicznych

Wyniki badania Najlepsi Pracodawcy wskazują, że te kraje, w których pracownicy najbardziej narzekają na niesprawiedliwość płacy i brak uznania, są jednocześnie tymi, które mają relatywnie dobrą sytuację ekonomiczną, mierzoną wzrostem PKB – takie jak Rosja, Turcja i Polska.

Magdalena Warzybok tak to tłumaczy: “Bardzo ważne jest, aby pracownicy widzieli związek między wynikami organizacji, a swoim indywidualnym wynagrodzeniem. Dlatego organizacje, które realizują założone cele finansowe, muszą odpowiednio doceniać ludzi za wkład, jaki osobiście wnieśli w ich osiągnięcie – finansowy czy inny. Jakakolwiek niesprawiedliwość w tym obszarze może potencjalnie bardzo negatywnie wpłynąć na zaangażowanie i efektywność personelu.”

Wyniki badania zwracają także uwagę na negatywny wpływ mniej stabilnej sytuacji gospodarczej w krajach takich jak Węgry czy Bułgaria na obszary takie jak równowaga praca-życie. Presja na dostarczanie wyników i atmosfera niepewności wydają się być jednymi z przyczyn wysokiego poziomu stresu wśród pracowników i trudności w pogodzeniu zobowiązań zawodowych i osobistych.

Edward Stanoch, Aon Hewitt European Talent Practice Market Leader, mówi: “Jesteśmy wdzięczni uczestnikom Badania Najlepsi Pracodawcy. W ciągle niepewnej sytuacji ekonomicznej cieszy nas, że coraz więcej organizacji podejmuje działania, których celem jest utrzymanie zaangażowania pracowników. Powiedzenie, że najważniejszym kapitałem organizacji są ludzie stało się biznesowym truizmem. Jednak rok do roku nasze badanie pokazuje, jak bardzo jest ono prawdziwe. Efektywne procesy HR, dobrze zaprojektowane pakiety wynagrodzeń oraz kompetencje menedżerskie skutkują większym zaangażowaniem pracowników, które przekłada się na ich większą efektywność. W rezultacie zyskuje na tym cała firma.”

Lista Regionalnych Najlepszych Pracodawców

Kategoria: Duże przedsiębiorstwa (>1000 pracowników w kraju)

 1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM – Polska
 2. McDonald’s – Bułgaria
 3. Mars – Rosja
 4. Lidl – Bułgaria
 5. DHL Express – Rosja
 6. Provident – Węgry
 7. Lietuvos draudimas – Litwa
 8. Tele2 – Rosja
 9. Magyar Telekom – Węgry

Kategoria: Średnie przedsiębiorstwa (251 – 1000 pracowników w kraju)

 1. Tenex – Rosja
 2. Microsoft – Rosja
 3. Dom Kredytowy – NOTUS Polska
 4. Microsoft – Czechy
 5. Hilti – Rosja
 6. Grupa Pracuj – Polska
 7. Takeda – Rosja
 8. Telefónica – Słowacja
 9. FGSZ Földgázszállító – Węgry
 10. Red Hat Czech – Czechy

Kategoria: Małe przedsiębiorstwa (< 250 pracowników w kraju)

 1. ANKOL – Polska
 2. JT International – Czechy
 3. Philip Morris – Słowacja
 4. Tavex – Bułgaria
 5. Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató – Węgry
 6. Mars Sales – Węgry
 7. Roche – Słowacja
 8. InterContinental Budapest – Węgry
 9. Et netera – Czechy
 10. Adform Group – Litwa

O Badaniu Najlepsi Pracodawcy Aon Hewitt

Badanie Najlepsi Pracodawcy Aon Hewitt weryfikuje praktyki zarządzania ludźmi w wiodących organizacjach. Wskazuje, w jaki sposób organizacje mogą osiągać przewagę konkurencyjną dzięki ludziom, bada, co czyni organizacje dobrymi miejscami pracy oraz identyfikuje Najlepszych Pracodawców.

Źródło: Aon Hewitt