Wyniki finansowe SIGNAL IDUNA za I kwartał 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

signal.iduna.02.250x70Po I kwartale 2013 r. składka przypisana brutto w spółce życiowej wzrosła o 3% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku, zaś w spółce majątkowej spadła o niecałe 10%. Dzięki optymalizacji działań obie spółki poprawiły swoje wyniki finansowe netto.

W SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. składka przypisana w I kwartale 2013 r. 9,2 mln zł, co stanowi wzrost o 3% w stosunku do I kwartału poprzedniego roku. Duży wpływ na polepszenie tego wyniku miał wzrost aktywności sprzedaży w indywidualnych ubezpieczeniach na życie oraz w kanale bancassurance. Spółka życiowa zamknęła I kwartał br. wynikiem -427 tys. zł i jest on o 10% lepszy niż wynik za I kwartał w roku 2012. Składka przypisana brutto za I kwartał tego roku w spółce SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wyniosła 18,9 mln zł, co stanowi spadek o niecałe 10% w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku.

Nieco słabiej w tym roku radziły sobie linie ubezpieczeń zdrowotnych i turystycznych, 11% wzrost odnotowano natomiast w linii majątkowej. Wynik finansowy spółki majątkowej na koniec I kwartału br. wyniósł -4,2 mln zł i jest o 15% lepszy od wyniku za I kwartał w roku 2012. Dr Jan Myszkowski, Prezes Zarządu SIGNAL IDUNA w Polsce: Obecny rok jest z pewnością trudniejszy na rynku ubezpieczeń niż poprzednie lata, co pokazują wyniki finansowe wszystkich ubezpieczycieli po I kwartale. Tym bardziej cieszy mnie, że dzięki wytężonej pracy SIGNAL IDUNA zmniejszyła swoją stratę i poprawiła wynik finansowy, znacznie przekraczając założenia biznesplanu. W majątku odnotowaliśmy spadek przypisu składki, co było wynikiem czyszczenia portfela i zamykania trudnych, historycznych szkód. Z pewnością przełoży się to w najbliższej przyszłości na jeszcze większą poprawę wyników niż w I kwartale. Zdecydowanie lepiej poradziliśmy sobie w spółce życiowej, odnotowując wzrost sprzedaży mimo niesprzyjających warunków na rynku. Dzięki zmianom w produktach, nad którymi pracowaliśmy w pierwszym półroczu, zwiększyliśmy zdecydowanie swoją konkurencyjność rynkową. Nasza oferta turystyczna jest jedną z najbardziej kompleksowych. Dla klientów indywidualnych przygotowaliśmy atrakcyjny produkt zdrowotny, Pełnia Zdrowia Start+, gdzie zrezygnowaliśmy z undewritingu. Dużo większą elastyczność, także cenową, zachowujemy również w przygotowywaniu spersonalizowanych ofert dla klientów grupowych. Za chwilę startujemy z polisami lekowymi oraz mocno zmodyfikowaną ofertą produktów życiowych. Nie zapominamy o podnoszeniu standardów obsługi klienta, co znajduje odzwierciedlenie w coraz lepszych wynikach satysfakcji naszych klientów. Jestem przekonany, że wszystkie te zmiany będą miały bardzo pozytywny wpływ na końce wyniki finansowe SIGNAL IDUNA w tym roku.

Źródło: SIGNAL IDUNA