Wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2013 r.: negatywny trend na rynku pracy w Polsce utrzymuje sie już trzeci kwartał z rzędu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pracownicy.05.250x150Raport ManpowerGroup wskazuje na mieszane deklaracje pracodawców dotyczące perspektyw zatrudnienia. Najsilniejsze prognozy netto zatrudnienia odnotowano w branżach Instytucje sektora publicznego, a także Transport/ Logistyka/ Komunikacja. Sektory Budownictwo oraz Produkcja przemysłowa już kolejny kwartał odnotowały ujemną prognozę.  

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce pozostają ostrożni co do deklaracji zatrudnienia w II kwartale 2013 r. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wyniosła -2%, sprawiając, że już trzeci kwartał z rzędu otrzymywane dla Polski wyniki znajdują się na najniższym poziomie od II kwartału 2008 r., kiedy rozpoczęto prowadzenie badania w naszym kraju. 

Spośród 750 badanych pracodawców, zwiększenie całkowitego zatrudnienia przewiduje 11% firm, redukcję etatów planuje również 11%, a 75% brak zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową wyniosła 0%.

„Polscy pracodawcy są ostrożni, jeśli chodzi o plany zatrudnienia w II kwartale 2013 roku. Negatywne nastroje przedsiębiorców w innych krajach, a także obawy o dalsze rozprzestrzenianie się kryzysu finansowego w strefie euro, sprawiają, że przed osobami poszukującymi pracy rysuje się niezbyt optymistyczny scenariusz„, mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. „Jednocześnie rośnie zainteresowanie pracodawców elastycznymi formami zatrudnienia, rozwiązania te ułatwiają dostosowanie się do panującej obecnie na rynku pracy niepewnej sytuacji. Spodziewamy się również, że utrzyma się panujące wysokie zapotrzebowanie na specjalistów. Pracodawcy nadal bowiem poszukują pracowników, którzy zapewnią rozwój ich przedsiębiorstwom. Być może sytuacja zacznie zmieniać się na lepsze po II kwartale. Jednak, na podstawie obserwacji rynku możemy ocenić, że poprawa nie nastąpi wcześniej, niż przed nastaniem IV kwartału„, – dodaje Iwona Janas.

W II kwartale 2013 r. w pięciu z 10 badanych sektorach1 prognoza netto zatrudnienia jest ujemna. Największy pesymizm widoczny jest w sektorach Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (-18%) oraz Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi (-14%). Umiarkowanie pesymistyczne wyniki odnotowano również dla sektorów Restauracje/ Hotele (-5%), a także Budownictwo i Produkcja przemysłowa (-4% dla każdego).

Z kolei największy optymizm widoczny jest w branżach Instytucje sektora publicznego oraz Transport/ Logistyka/ Komunikacja (+8% dla każdego). Ostrożnie optymistyczną prognozę odnotowano dla sektora Handel detaliczny i hurtowy (+2%). Prognoza netto zatrudnienia dla sektora Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi wyniosła +1%.

Prognoza zatrudnienia dla sektorów Budownictwo oraz Produkcja przemysłowa pozostaje ujemna już trzeci kwartał z rzędu. To branże, które są zazwyczaj papierkiem lakmusowym dla całego rynku. Najbliższe miesiące pokażą w jakim stopniu obserwowane w nich spadki będą miały przełożenie na przyszłą sytuację również w innych sektorach,” komentuje Iwona Janas.

W ujęciu kwartalnym optymizm pracodawców jest większy w pięciu z 10 badanych branżach. Największy wzrost, o 5 punktów procentowych, odnotowano dla sektora Instytucje sektora publicznego, a także, o 4 punkty procentowe, dla sektora Transport/ Logistyka/ Komunikacja. Spadek prognozy nastąpił w czterech sektorach; największy, o 9 punktów procentowych, odnotowała Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, a także Restauracje i Hotele, natomiast w branży Kopalnie/ Przemysł wydobywczy prognoza spadła o 8 punktów.

W zestawieniu z wynikami dla II kwartału 2012 r. prognozy są niższe w ośmiu z 10 badanych sektorach. Największe spadki odnotowano dla Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, o 25 punktów procentowych, a także dla sektora Restauracje/ Hotele, o 20 punktów procentowych. W sektorze Budownictwo prognoza spadła o 17 punktów procentowych. Obniżenie prognozy nastąpiło również w sektorach Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi oraz Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, odpowiednio o 9 i 7 punktów procentowych. Za to większy niż przed rokiem optymizm widać w branżach Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, gdzie prognoza wzrosła o 9 punktów procentowych, a także Instytucje sektora publicznego, gdzie odnotowano wzrost o 5 punktów.

W porównaniu z I kwartałem 2013 r. prognoza netto zatrudnienia spadła w trzech z sześciu badanych regionach Polski2. Najbardziej prognoza obniżyła się w regionie Północnym (o 7 punktów procentowych),  a następnie w Centralnym (o 2 punkty). Poprawiły się natomiast nastroje pracodawców z regionu Południowego (wzrost o 5 punktów procentowych).

W ujęciu rocznym spadek optymizmu wśród ankietowanych firm odnotowano w pięciu z sześciu badanych regionach. Najbardziej prognoza obniżyła się w regionie Północnym (o 11 punktów procentowych), Południowym (o 9 punktów procentowych), Północno-Zachodnim (o 8 punktów procentowych), a także Wschodnim i Południowo-Zachodnim (o 3 punkty procentowe dla obu). Prognoza dla regionu Centralnego pozostała niezmieniona.

W zestawieniu globalnym wyniki raportu ManpowerGroup pokazują, że większość pracodawców na świecie przewiduje, w mniejszym lub większym stopniu, zwiększenie zatrudnienia w II kwartale 2013 r. Dodatnie prognozy netto zatrudnienia uzyskano w 32 z 42 badanych krajach. W ujęciu kwartalnym plany związane ze zwiększeniem liczby etatów uległy poprawie w 21 z 42 krajach, a pogorszeniu w 15. Analiza rok do roku pokazuje, że prognozy pogorszyły się w 25 badanych krajach.

Najbardziej optymistyczne prognozy na świecie ustalono na podstawie deklaracji pracodawców w Brazylii, na Tajwanie (+30% dla każdego), w Turcji (+28%), w Indiach (+27%). Najbardziej pesymistyczni są pracodawcy we Włoszech, Hiszpanii (-11% dla każdego), Grecji (-6%) i Holandii (-3%). Prognozy we Włoszech i Hiszpanii są najsłabszymi, które kiedykolwiek odnotowano w tych krajach w historii badania.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia jest bezpłatny i ogólnodostępny na stronie www.manpowergroup.pl. Kolejny raport z prognozami dla III kwartału 2013 r. zostanie opublikowany w dniu 11 czerwca 2013 r.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od 50 lat, aktualnie wśród ponad 66 000 pracodawców w 42 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla II kwartału 2013 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 17 a 29 stycznia 2013 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie 750 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na www.manpowergroup.pl w zakładce Badania/ Dla Mediów.

Źródło: ManpowerGroup

(1) Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny
i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka.

(2) Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).