Wygrana Trumpa wywołała niespodziewane wzrosty rentowności obligacji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
• Prezydent-elekt reprezentuje bardziej ugodowe stanowisko niż oczekiwano. • Rentowności obligacji USA wzrosły na całej krzywej. • Obecnie prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (Fed) w grudniu jest szacowane na 92%. • W najbliższym czasie inwestorzy mogą spodziewać się wielu okazji na rynku obligacji.

Po początkowym szoku okazało się, że rynki finansowe – wbrew oczekiwaniom – pozytywnie przyjęły wygraną Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA.

Już w swoim pierwszym wystąpieniu po zwycięstwie, prezydent-elekt zaprezentował bardziej ugodowe stanowisko niż oczekiwano, wypowiadając się w dużo łagodniejszy sposób niż podczas kampanii wyborczej. W rezultacie inwestorzy zaczynają wliczać w ceny jego propozycje dotyczące wsparcia wzrostu gospodarczego USA – w tym obniżek podatków, nowych inwestycji infrastrukturalnych oraz deregulacji finansowej.

W wyniku poprawiających się perspektyw wzrostowych w USA oraz nasilających się oczekiwań inflacyjnych – związanych z planowanymi wydatkami fiskalnymi – rentowności obligacji na rozwiniętych rynkach zaczęły znacznie rosnąć.

W USA rentowności obligacji znajdują się blisko najwyższych poziomów w roku, które ostatni raz były notowane w styczniu. Rentowności wzrosły na całej krzywej – 10-letnich obligacji wynoszą obecnie 2,22% a 30-letnich nieco powyżej 3%.

Na krótkim końcu krzywej, rentowności 2-letnich obligacji, które są lepszym odzwierciedleniem oczekiwań związanych z polityką Fedu w krótkim terminie, przebiły się powyżej poziomu 1% – jest to bariera, która nie była pokonana od wielu lat.

Obecnie prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Fed w grudniu jest szacowane na 92%, wobec tylko 40% tuż po wynikach wyborów w USA.

161117.saxo.01.850x

Mimo że w dłuższym terminie można się spodziewać wyższych poziomów stóp procentowych za administracji Trumpa, ostatnie ruchy na rynkach są dosyć niespodziewane.

Należy bowiem pamiętać, że ekspansja fiskalna będzie finansowana większym deficytem budżetowym, który spowoduje, że Fed może kontynuować politykę zaniżonych stóp procentowych, zwłaszcza, że istnieje ryzyko utraty niezależności, co jest jedną z obaw związanych z rządami Trumpa.

Trump jako kandydat miał wiele racji, twierdząc, że w amerykańskiej gospodarce doszło do sztucznego napompowania bańki, jednak nie oznacza to, że jako prezydent będzie chciał coś z tym zrobić. Dodatkowo, mimo że istnieje zagrożenie przyspieszającej inflacji wspartej zwiększającym się zadłużeniem, to w erze po kryzysie obszar ten miał niewielkie znaczenie dla poziomu stóp w USA.

Trudno jest także uznać plany wprowadzenia barier celnych i zatrzymania imigracji jako wspierające wzrost – było to jednym z pierwszych źródeł niepokoju wśród inwestorów. Oczywiście, także i te plany mogą zostać teraz złagodzone, gdy Trump jest już pewny prezydenckiego fotela.

161117.saxo.02.850x

Zwyżki rentowności obligacji ominęły rynki rozwijające się, ponieważ umocnienie USD nasiliło obawy związane z zadłużeniem w tej walucie w takich krajach jak Rosja i Brazylia. W rezultacie, 5-letnie CDS Brazylii – czyli cena ubezpieczenia 5-letnich obligacji Brazylii denominowanych w USD – wzrosły o 312 punktów bazowych. We wcześniejszym okresie tego roku, wynosiły one 245 punktów.

Spadki nie ominęły Rosji, która ma nadzieję na poprawę stosunków z Waszyngtonem w dłuższym okresie. Denominowane w USD obligacje Rosji z okresem zapadalności w 2042 zanotowały spadek ceny do 106 ze 119.

Jeśli historia się powtórzy i zwyżki rentowności obligacji w USA w końcu się zakończą (zaczną się spadki), to te dwa rynki mogą okazać się świetną okazją dla inwestorów.

Michael Boye