Tygodniowy Przegląd Rynku Obligacji: Klucze kapitałowe mogą być królikiem z kapelusza Draghiego

Tygodniowy Przegląd Rynku Obligacji: Klucze kapitałowe mogą być królikiem z kapelusza Draghiego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wśród całego zgiełku wokół Rezerwy Federalnej USA, która według najnowszych szacunków może podnieść stopy procentowe w marcu, zaplanowane na czwartek posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego zeszło na dalszy plan.

Jednak w czwartek Prezes EBC Mario Draghi ponownie skupi na sobie całą uwagę rynku, który będzie czekać na kolejne sygnały dotyczące przyszłego kształtu polityki pieniężnej w strefie euro. Inwestorzy skupią się zwłaszcza na przyszłości programu luzowania ilościowego (QE), który od dawna pozostaje w centrum intensywnej dyskusji (według doniesień, także wewnątrz samej Rady Prezesów). EBC zapowiedział w grudniu ubiegłego roku, że zakupy w ramach programu zostaną zredukowane do 60 miliardów euro miesięcznie od kwietnia do grudnia tego roku.

Z uwagi na poprawiające się ostatnio fundamenty gospodarcze oraz zwiększający się optymizm w unii monetarnej, wielu uczestników rynku (w tym my) jest zdania, że EBC może ograniczyć swoją aktywność na rynku długu. Jego silne zaangażowanie – obejmujące między innymi ujemne stopy oraz zakupy długu o wielkiej skali — są źródłem wielu negatywnych skutków ubocznych, takich jak presja na wyniki banków oraz ograniczona płynność obejmująca aktywa zabezpieczające. Wielu analityków zaczęło się zastanawiać, czy negatywy związane z programem nie są obecnie większe niż pozytywy.

Trudno jest się spodziewać, aby Draghi zdecydował się na zupełne odejście od swojej doktryny, którą można nazwać słowami: „zrobimy wszystko, co jest niezbędne”. Jednak EBC może dokonać pewnych modyfikacji w QE – udałoby mu się wtedy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: czyli złagodzić problemy związane z ujemnymi stopami procentowymi w północnej Europie oraz wesprzeć znajdujące się w trudnej sytuacji państwa z południa.

Pierwsze sygnały dotyczące tych potencjalnych zmian zostały wysłane podczas posiedzenia w styczniu (sprawozdanie z tego posiedzenia zostało opublikowane w tym miesiącu). EBC podał, że „ograniczone i tymczasowe” odchylenia od kluczy kapitałowych są „możliwe i nieuniknione”. Klucze kapitałowe dotyczą tego, jaki udział w zakupach obligacji przez EBC posiadają poszczególne państwa – liderem w tym obszarze są Niemcy.

Michael Boye

Saxo Bank