Wydarzenia i Opinie | Sytuacja Sektora | Trzecie Forum Akademicko-Gospodarcze |Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady

Wydarzenia i Opinie | Sytuacja Sektora | Trzecie Forum Akademicko-Gospodarcze |Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady
Fot. stock.adobe.com/Tierney
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Już po raz trzeci środowiska biznesowe spotkały się z przedstawicielami nauki i szkolnictwa wyższego. Szansą do dyskusji i wymiany poglądów była kolejna już edycja Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego (PFAG), zrealizowana we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Tegoroczne Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes zarządu PFAG i prezes ZBP, który wskazał na potrzebę współpracy w działaniach edukacyjnych i wynikające zeń doświadczenia, szanse i wyzwania. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP i rektor Politechniki Śląskiej oraz wiceprezes PFAG przypomniał, że poprzednie fora były poświęcone transferowi technologii i funkcjonowaniu rad uczelni. Sytuacja związana z pandemią spowodowała, że w obszarze zdalnej komunikacji i narzędzi wykorzystywanych w tym celu przyspieszyliśmy transformację cyfrową o co najmniej pięć lat. Zmiany te znacząco ułatwiają współpracę i realizację wspólnych projektów oraz nawiązywanie kontaktów w dobie kryzysu. Prelegent pozytywnie ocenił utworzenie rad uczelni, które przynajmniej w 50% składają się z przedstawicieli biznesu.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP, zwrócił uwagę, iż nieobecność polskich szkół wyższych na pierwszych 300 pozycjach w rankingu szanghajskim to efekt kryteriów, przyjętych przez twórców tej klasyfikacji, a nie słabość polskiej nauki.

Wsparcie państwa

Dr Jarosław Gowin, wicepremier i szef resortu rozwoju, pracy i technologii, podkreślił znaczenie wspólnych projektów, realizowanych przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, otrzymujące pomoc finansową z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Te, które zakończyły się sukcesem, mogą liczyć na pomoc ze strony PARP i BGK. Wicepremier wspomniał o wsparciu udzielanym Krajowym Klastrom Kluczowym i działalności tzw. hubów innowacji cyfrowych. Od 2016 r. funkcjonuje ulga podatkowa, która umożliwia przedsiębiorcom rozliczanie wydatków, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. W 2019 r. liczba firm, które skorzystały z tej ulgi, wzrosła aż o 1/3 (ponad 1200 podatników CIT oraz niemal 1200 podatników PIT).

Skutecznym łącznikiem pomiędzy światem nauki i gospodarki jest też Badawcza Sieć Łukaszewicz. Powołana w 2019 r., skupia obecnie 32 ośrodki, będąc pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce i trzecią w Europie. Obejmuje ona cztery obszary badawcze: zdrowie, transformację cyfrową, zrównoważoną gospodarkę i energię oraz inteligentną i czystą mobilność. W ramach tych kierunków tworzone są tzw. programy Łukasiewicza, które kierunkują działalność finansowaną z dotacji celowej. Stworzono też tzw. wyzwania Łukasiewicza – pojedyncze punkty kontaktowe, w których przedsiębiorcy mogą zgłaszać wyzwania i w ciągu 15 dni roboczych mogą otrzymać konkretne propozycje rozwiązań tych problemów.

Wartości wskaźników dotyczące poziomu innowacyjności polskiej gospodarki notują wyraźny wzrost. W 2019 r. nakłady krajowe brutto na działalność B+R wyniosły 30,3 mld zł, zatem zwiększyły się w stosunku do poprzedniego roku o 18%, natomiast udział nakładów krajowych brutto na taką działalność w stosunku ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK