Wybrano władze Związku Banków Polskich

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.01.400x155Trwa XXVI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich - najważniejsze doroczne wydarzenie dla samorządu bankowego w Polsce. Wczesnym popołudniem wybrano Radę i kierownictwo ZBP. Na kolejną kadencję prezesem pozostał Krzysztof Pietraszkiewicz, zaś wiceprezesami mec. Jerzy Bańka i dr Mieczysław Groszek.

W skład Rady ZBP weszli: Piotr Cyburt – prezes zarządu mBanku Hipotecznego S.A., Piotr Czarnecki – prezes zarządu Raiffeisen Banku Polska S.A., Janusz Dedo – prezes zarządu HSBC Banku Polska S.A., Ewa Fizyta – dyrektor w Société Générale S.A. Oddział w Polsce, Zbigniew Jagiełło – prezes zarządu PKO Banku Polskiego S.A., Joao Bras Jorge – prezes zarządu Banku Millennium S.A., Piotr S. Juda – prezes zarządu Toyota Banku Polska S.A., Krzysztof Kalicki – prezes zarządu Deutsche Banku Polska S.A., Małgorzata Kołakowska – prezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A., Bartosz Kublik – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Teresa Kudlicka – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, Ryszard Lorek – prezes zarządu SGB-Banku S.A., Luigi Lovaglio – prezes zarządu Banku Pekao S.A., Cezary Maciejewski – prezes zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku, Mateusz Morawiecki – prezes zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., Paweł Ziółkowski – prezes zarządu RBS Banku (Polska) S.A.

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem obrad swoje posiedzenia odbyły komisje: uchwał i wniosków oraz budżetowa. Uchwałę w sprawie kierunków działania na lata 2014-2016 przyjęto przy jednym głosie przeciwnym, zaś budżet przy jednym wstrzymującym się.

W części prezentacyjnej przedstawione zostaną m.in. wyniki badania TNS Polska dotyczące postrzegania sektora bankowego i społecznej oceny banków. W ostatniej zaś części obrad odbędzie się debata z udziałem zaproszonych gości.

 

140415.walne.zbp.01.600x400

Fot. ZBP

140415.walne.zbp.02.600x400

Fot. ZBP

140415.walne.zbp.03.600x400

Fot. ZBP

140415.walne.zbp.04.600x400

Fot. ZBP

ala