Wspomnienie o Andrzeju Szukalskim w słowach Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

andrzej.szukalski.czb.z.ramka.150xAgnieszka Krawczyk: Panie Prezesie, kim dla polskiego sektora bankowego był Andrzej Szukalski?

Krzysztof Pietraszkiewicz: Andrzej Szukalski był jedną z kilkunastu osób, które odegrały kluczową rolę w budowie sektora bankowego. Przede wszystkim był w grupie tych osób, które w końcu lat 80-tych, a konkretnie w roku 1987 i 1988 zostały zaangażowane do budowy grupy samodzielnych regionalnych banków wydzielonych z Narodowego Banku Polskiego. Jako osoba świetnie znająca bankowość i region, w którym wzrastał i budował swoją pozycję – region środkowej Polski – był w stanie wykonać, podobnie jak wielu prezesów banków regionalnych, gigantyczną pracę organiczną.

Budował Powszechny Bank Gospodarczy. Był to bank o szczególnej roli, ponieważ w jego portfelu znajdowała się ogromna ilość ważnych strategicznie podmiotów gospodarczych, które wymagały restrukturyzacji.

Andrzej Szukalski (1936-2011) Ukończył Uniwersytet Łódzki z tytułem magistra administracji, specjalizacja: prawo finansowe – bankowość. Szkolił się m.in. w L. Kellogg Graduale School of Management, Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Institut Francais de Gestien IFG. Andrzej Szukalski był współzałożycielem, członkiem pierwszego Zarządu, a w latach 1996-2000 Prezesem Związku Banków Polskich. Pełnił m.in. następujące funkcje:

  • Dyrektor Oddziału PKO BP w Zduńskiej Woli
  • Zastępca dyrektora oraz dyrektor oddziału NBP w Sieradzu
  • Prezes Zarządu Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi
  • Doradca Zarządu BRE Bank w Warszawie
  • Prezes Zarządu Banku Pocztowego w Bydgoszczy
  • Doradca Zarządu Attis Broker Sp. z o.o.
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej Agronom Sp. z o.o. w Sieradzu
  • Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Andrzej Szukalski wywiązał się świetnie z tego zadania, nie tylko organizując całą sieć banku, modernizując go, wprowadzając nowe produkty, nowe usługi, nowe techniki, ale przede wszystkim dzięki zgromadzeniu znakomitej kadry bankowców oraz zaproszeniu do współpracy wielu ludzi ze świata nauki i nowych sfer działalności gospodarczej.

Andrzej Szukalski miał wyjątkową umiejętność dobrego łączenia świata innowacji, świata nowych pomysłów ze światem doświadczenia, rzetelnego rzemiosła, co w bankowości odgrywa kapitalną rolę.

AK: Czym się wyróżniał?

KP: Myślę, że to, co zasługuje na wielkie uznanie to otwartość i umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji i kontaktów zarówno w świecie bankowości, jak i w świecie bardzo zmieniającej się w całym okresie transformacji sceny politycznej, zarówno regionalnej, jak i tej krajowej.

Na uznanie zasługuje także współtworzenie wielu rozwiązań prawnych, ale także dobre relacje i systematyczna współpraca z nadzorcami, i z innymi kolegami w środowisku bankowym. To uznanie dla Andrzeja Szukalskiego także wyrażało się w tym, że po zakończeniu swojej misji jako prezesa Powszechnego Banku Gospodarczego, po włączeniu w struktury PeKaO S.A., powierzona została mu rola, poza oczywiście prezesurą w ZBP, o czym jeszcze za chwilę, rola w Banku Częstochowa, a następnie prezesa Banku Pocztowego (…)

Czytaj więcej w czerwcowym numerze Miesięcznika Finansowego BANK.

· Dyrektor Oddziału PKO BP w Zduńskiej Woli
· Zastępca dyrektora oraz dyrektor oddziału NBP w Sieradzu
· Prezes Zarządu Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi
· Doradca Zarządu BRE Bank w Warszawie
· Prezes Zarządu Banku Pocztowego w Bydgoszczy
· Doradca Zarządu Attis Broker Sp. z o.o.
· Przewodniczący Rady Nadzorczej Agronom Sp. z o.o. w Sieradzu

Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.