Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w styczniu w górę, ale wartość znacznie poniżej trendu rozwojowego

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w styczniu w górę, ale wartość znacznie poniżej trendu rozwojowego
Fot. stock.adobe.com/Eightshot Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - wzrósł o 1,8 pkt m/m w styczniu br. do 162,8 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Wartość składowych, jak i całego wskaźnika znajduje się znacznie poniżej długookresowego trendu rozwojowego, podkreśliło Biuro.

W styczniu 2021 r. przedsiębiorstwa odnotowały poprawę w tempie napływu nowych zamówień.

„Dotyczyło to zarówno zamówień realizowanych na rynek krajowy, jak i zamówień pochodzących od zagranicznych odbiorców. Poprawa ma na razie charakter względny, albowiem ciągle przeważa grupa tych firm, w których zamówienia nadal kurczą się, jednak z miesiąca na miesiąc grupa ta zmniejsza się” – czytamy w raporcie.

Spośród 22 branż w siedmiu odnotowano przewagę tych firm, gdzie zamówienia rosną, zaś w przypadku zamówień realizowanych na eksport w czterech branżach przeważają przedsiębiorstwa z rosnącym napływem zamówień, podano również.

Wyższa produkcja sprzedana nie przełożyła się na poprawę sytuacji finansowej firm

BIEC podkreślił, że wyższa produkcja sprzedana nie przełożyła się na poprawę sytuacji finansowej firm, ani na oceny menadżerów na temat ogólnej sytuacji w ich firmie i w całej gospodarce.

Oceny stanu finansów wyrażane przez menadżerów w styczniu pozostały na poziomie grudnia ubiegłego roku, a ich poziom nie powrócił do wartości sprzed pandemii.

„Oceny ogólnej sytuacji w firmach oraz w całej gospodarce są nieco gorsze niż przed miesiącem i daleko gorsze niż przed pandemią. Na stan tych ocen zapewne dominujący wpływ ma poczucie niepewności co do rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach” – podsumowało Biuro.

Źródło: ISBnews