Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w styczniu w dół; systematycznie pogarsza się sytuacja finansowa przedsiębiorstw

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w styczniu w dół; systematycznie pogarsza się sytuacja finansowa przedsiębiorstw
Fot. stock.adobe.com / tamayura39
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o 2,5 pkt m/m w styczniu br. do 165,1 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Czynniki inflacyjne, CPI i PPI stają się czynnikami ograniczającymi konkurencyjność oferty handlowej polskich firm, podkreślono.

„Spośród ośmiu składowych wskaźnika w styczniu br. tylko jedna uległa poprawie, pozostałe składowe pogorszyły się w stosunku do notowań sprzed miesiąca lub pozostały na niezmienionym poziomie” – czytamy w raporcie.

Od października ubiegłego roku systematycznie pogarsza się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, w styczniu br. ten niekorzystny trend był kontynuowany.

Przewaga menadżerów odczuwających pogarszanie się kondycji finansowej w ich firmach

Obserwowana jest ok. 17% przewaga menadżerów odczuwających pogarszanie się kondycji finansowej w ich firmach nad odsetkiem firm, które uważają, że ich kondycja finansowa uległa poprawie.

Zdecydowanie najgorzej swą sytuację finansową oceniają przedsiębiorstwa najmniejsze i średnie.

„Jednak również wśród firm dużych wyraźnie zmniejsza się odsetek tych przedsiębiorstw, które odczuwają poprawę na rzecz tych, w których następuje pogorszenie stanu finansów” – czytamy dalej.

Najgorsze oceny w branży odzieżowej oraz w przedsiębiorstwach przetwórstwa surowców mineralnych

Najgorsze oceny przeważają w branży odzieżowej oraz w przedsiębiorstwach przetwórstwa surowców mineralnych, wskazało też Biuro.

„Do pogorszenia sytuacji finansowej firm przyczynia się przede wszystkim wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności wyższe ceny surowców i półfabrykatów do produkcji, wzrost ryzyka biznesowego, wyższe koszty zatrudnienia oraz wzrost opodatkowania działalności gospodarczej” – napisano w raporcie.

„W styczniowych badaniach GUS na temat pozycji konkurencyjnej polskich firm na rynkach Unii Europejskiej oraz pozostałych rynkach zagranicznych nastąpiło dwukrotne pogorszenia wskaźników konkurencyjności w stosunku do badań przeprowadzonych w październiku ub. roku, pomimo, że złoty w tym czasie tracił na wartości, co zwykle ułatwia ekspansję eksportową” – podkreślono w materiale.

Utrata konkurencyjności bezpośrednio przekłada się wielkość portfela zamówień. Tempo napływu nowych zamówień w styczniu br. uległego znaczącemu ograniczeniu, podsumował BIEC.

Źródło: ISBnews