Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w październiku w dół; niższe zainteresowanie inwestycjami ze strony przedsiębiorców

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w październiku w dół; niższe zainteresowanie inwestycjami ze strony przedsiębiorców
Fot. stock.adobe.com/Wrangler
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o 0,1 pkt m/m w październiku br. do 166,9 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zarysowuje się odwrócenie tendencji wzrostowej wskaźnika, a przedsiębiorcy wykazują niższe zainteresowanie inwestycjami niż przed rokiem.

„W największym stopniu negatywne sygnały napływają z danych obrazujących skalę popytu, gdzie rosnące ceny skutecznie ograniczają konsumpcję. Coraz trudniejszy i droższy dostęp do surowców i półfabrykatów, przerwy w ich dostawach i rosnące ceny nie stwarzają nadziei na szybkie ustabilizowanie cen producentów. Dominująca niepewność co dalszego przebiegu pandemii, niepewność związana ze zmianami systemu podatkowego powodują, że przedsiębiorstwa są bardzo sceptyczne w planowaniu inwestycji zarówno na bieżący rok, jak następne lata” – czytamy w raporcie.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w październiku br. dwie poprawiły się w stosunku do miesiąca poprzedniego, trzy nie uległy istotnej zmianie, a trzy pogorszyły się, podano także.

Utrzymuje się spowalniające tempo napływu nowych zamówień

BIEC zwraca uwagę, że utrzymuje się spowalniające tempo napływu nowych zamówień. Przewaga odsetka firm odczuwających spadek tempa zamówień nad odsetkiem tych, które odczuwają ich przyrost w firmach produkujących samochody sięgnęła w październiku ok. 30%. Rok temu wystąpiła ok. 30% przewaga firm odczuwających wzrost zamówień nad tymi, które wskazywały na ich spadek.

Czytaj także: Poprawa nastrojów wśród polskich przedsiębiorców w październiku, szczególnie w dużych i średnich firmach >>>

„Nie są to spadki znaczące i raptowne, jednak jednoznacznie wskazują na słabnący popyt krajowy i zagraniczny. Co więcej, przedstawiciele firm prognozują dalsze pogarszanie się skali zamówień w perspektywie najbliższego półrocza. Największe spadki zamówień dotyczą przemysłu samochodowego” – czytamy dalej.

Przedsiębiorcy wskazują na wysoki wzrost kosztów

„Średnioroczny wzrost cen producentów (PPI) we wrześniu br. przekroczył 10%, przerwy w dostawach surowców i półfabrykatów podnoszą ich ceny, na co wskazuje co trzeci przedsiębiorca; rosną koszty pracy – informuje o tym ponad połowa badanych przedstawicieli firm sektora produkcyjnego; wzrastają ceny energii i paliw, zaś wzrost podatków dla ponad 46% ankietowanych przez GUS przedsiębiorców stanowi istotną barierę dla dalszego rozwoju” – podano w raporcie.

Źródło: ISBnews