Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w maju lekko w górę. Symptomy spowolnienia gospodarczego

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w maju lekko w górę. Symptomy spowolnienia gospodarczego
Fot. stock.adobe.com/Dreaming Andy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, wzrósł o 0,3 pkt proc. m/m w maju br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

W dalszym ciągu pogarszają się opinie przedsiębiorców na temat ogólnej sytuacji gospodarczej #WWK #BIEC #gospodarka

„Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w maju 2018 roku nie zmienił istotnie swej wartości w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wzrósł zaledwie o 0,3 punktu, i znajduje się o 3,4 punktu poniżej swego ostatniego lokalnego szczytu ze stycznia bieżącego roku. Większość europejskich krajów, a zwłaszcza gospodarka niemiecka przeżywają spowolnienie. W znacznym stopniu przenosi się ono na przedsiębiorstwa krajowe silnie powiązane z tą gospodarką” – czytamy w raporcie.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w maju br. cztery pogorszyły się, jedna pozostała na niezmienionym wobec poprzedniego miesiąca poziomie a trzy uległy pogorszeniu.

Gorsze opinie przedsiębiorców na temat ogólnej sytuacji gospodarczej

„W dalszym ciągu pogarszają się opinie przedsiębiorców na temat ogólnej sytuacji gospodarczej. Zjawisko to obserwujemy drugi miesiąc z rzędu. Co prawda, na początku tego roku nastąpił nadzwyczajny wzrost optymizmu w firmach, więc można by traktować ostatnie spadki jako naturalną korektę” – podało BIEC.

Natomiast eksperci podkreślają, że pogorszeniu ogólnych ocen koniunktury towarzyszy zmniejszone tempo napływu nowych zamówień eksportowych, pogorszenie sytuacji finansowej i spadek wydajności pracy w firmach sektora produkcyjnego.

„W ujęciu branżowym największe spadki zamówień eksportowych dotknęły producentów wyrobów skórzanych i elektronicznych, firm odzieżowych i meblarskich. Portfel nowych zamówień kurczy się od trzech miesięcy a grudzień ubiegłego roku był ostatnim miesiącem, gdy zamówienia rosły” – czytamy dalej.

Pogarszanie się sytuacji finansowej przedsiębiorców

Przedsiębiorcy częściej sygnalizują pogarszanie się ich sytuacji finansowej od początku roku.

„Sygnały takie płyną zarówno z badań koniunktury, jak również z danych statystyki ilościowej na temat przychodów i kosztów przedsiębiorstw sektora niefinansowego. Nie bez znaczenia dla stanu finansów w przedsiębiorstwach są rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej a zwłaszcza wzrost kosztów pracy, jaki miał miejsce w ciągu ostatniego roku. Ograniczone zasoby rynku pracy stają się istotną barierą rozwojową dla firm, zmniejszającą ich konkurencyjność” – wskazują autorzy raportu

Źródło: ISBnews