Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w lutym w górę, ale nie poprawiają się perspektywy wzrostu gospodarczego

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w lutym w górę, ale nie poprawiają się perspektywy wzrostu gospodarczego
Fot. stock.adobe.com/Travis
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce wzrósł o 0,4 pkt m/m w lutym br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Pomimo wzrostu wskaźnika w ostatnich miesiącach trudno obecną poprawę uznać za sygnał świadczący o powrocie gospodarki na ścieżkę wzrostu gospodarczego zbliżonego do tego z ubiegłego roku, podało Biuro.

W lutym 2019 r. najbardziej niepokojącym sygnałem jest spadek tempa napływu nowych zamówień do przedsiębiorstw sektora przetwórczego #WWK #BIEC

„Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w lutym 2019 roku wzrósł o 0,4 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego. W ubiegłym roku wskaźnik najniższą wartość odnotował we wrześniu i od tego czasu ulega stopniowej poprawie. Mogłoby to zwiastować powrót do silnego wzrostu gospodarki, gdyby nie niesprzyjające tendencje w naszym najbliższym otoczeniu, a w konsekwencji systematyczne kurczenie się portfela zamówień w przedsiębiorstwach. Ostatnie dane wskazują, że przedsiębiorstwa starają się poprawić efektywność swej działalności głównie poprzez redukcję części tych kosztów, na które mają wpływ. Wyzbywają się więc zapasów oraz części mocno zużytego parku maszynowego. Poza ich wpływem pozostają jednak koszty pracy oraz kurczące się zamówienia” – czytamy w raporcie.

Spośród ośmiu składowych WWK, w tym miesiącu cztery nieznacznie poprawiły się, dwie pozostały na poziomie miesiąca poprzedniego i dwie uległy pogorszeniu.

Największy wzrost w przypadku ocen menadżerów na temat sytuacji finansowej w firmach

„Spośród składowych, które uległy w ostatnim miesiącu poprawie, największy wzrost odnotowano w przypadku ocen menadżerów na temat sytuacji finansowej w firmach. Poprawa ma charakter względny, albowiem przed miesiącem nastąpiło najgłębsze w ciągu ostatnich ośmiu lat załamanie tychże opinii. Pomimo niewielkiej poprawy wskaźnika ocen nt. stanu finansów w firmach, nadal obserwujemy przewagę odsetka tych przedsiębiorstw, w których wyniki finansowe pogarszają się nad odsetkiem firm, w których sytuacja uległa w ostatnim czasie poprawie” – czytamy w komunikacie.

Najgorzej sytuację finansową oceniają przedstawiciele firm z sektora przetwórstwa ropy naftowej, najlepiej zaś branża produkująca meble, środki transportu oraz elektronikę.

Firmy obniżają koszty związane z utrzymywaniem zapasów

Firmy obniżają koszty związane z utrzymywaniem zapasów, z drugiej dostosowują ich poziom do zmniejszonego napływu nowych zamówień, wskazano także.

„Do wzrostu WWK w lutym br. przyczyniły się również niewielkie wzrosty indeksu giełdowego WIG. Na razie trudno mówić o powrocie optymizmu wśród inwestorów giełdowych. Mamy raczej do czynienia z wyhamowaniem tendencji spadkowych. Na ile są one trwałe – trudno powiedzieć” – czytamy także.

Spadek tempa napływu nowych zamówień

W lutym 2019 r. najbardziej niepokojącym sygnałem jest spadek tempa napływu nowych zamówień do przedsiębiorstw sektora przetwórczego.

„Tendencję tę obserwujemy od początku 2018 roku. Podobnie jak w miesiącach poprzednich, spadek ten w większym stopniu dotyczył zamówień pochodzących od zagranicznych odbiorców, niż w przypadku zamówień kierowanych na rynek krajowy. Kurczący się portfel zamówień dotyczy wszystkich grup wielkościowych przedsiębiorstw, jednak najbardziej dotkliwy jest w przypadku firm małych. W układzie branżowym zamówień ubywa najszybciej w przemyśle tekstylnym i odzieżowym, zaś najlepiej radzą sobie producenci sprzętu transportowego oraz mebli” – napisano też w raporcie.

Pogorszenie wydajności pracy w przemyśle

Pogorszeniu uległa również wydajność pracy w przemyśle, co – zdaniem autorów raportu – ma bezpośredni związek z niskim poziomem inwestycji sektora prywatnego w nowoczesne linie technologiczne, a także jest efektem zużycia technicznym maszyn i urządzeń oraz wydrenowanym rynkiem pracy.

„Ogólne nastroje w firmach są dosyć odporne na pozytywne i negatywne bodźce płynące z gospodarki i jej otoczenia, stąd ulegają mniejszym zmianom niż opinie na temat stanu finansów w firmach czy portfela zamówień. Po znacznym załamaniu tych ocen w pierwszej połowie ubiegłego roku, w ostatnich miesiącach uległy one stabilizacji i nie podlegają istotnym zmianom” – podsumowano.

Źródło: ISBnews