Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w dół, tendencje spowolnienia gospodarczego utrwalają się

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w dół, tendencje spowolnienia gospodarczego utrwalają się
Fot. stock.adobe.com/Dreaming Andy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce spadł o 1 pkt m/m w październiku br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Ostatni szczyt wskaźnika odnotowano w styczniu br. i od tego czasu stracił on ok. 6 punktów.

W gospodarce utrwala się tendencja do spadku tempa napływu nowych zamówień #WWK #BIEC

„W gospodarce utrwala się tendencja do spadku tempa napływu nowych zamówień. Jednocześnie firmy boleśnie odczuwają wzrost kosztów prowadzenia działalności, w szczególności dotyczy to kosztów pracy. Niechęć sektora prywatnego do inwestowania ogranicza konkurencyjność firm na światowych rynkach. To kluczowe czynniki determinujące pogarszającą się koniunkturę w polskiej gospodarce” – czytamy w raporcie.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w październiku br. pięć pozostało na niezmienionym poziomie i dwie uległy pogorszeniu.

Rosnące koszty produkcji

„Rosnące koszty produkcji, zwłaszcza wzrost kosztów pracy (blisko 56% ankietowanych przedsiębiorców uznaje wzrost kosztów pracy za istotną barierę ich rozwoju) oraz wzrost kosztów transportu, przy jednoczesnym kurczeniu się przychodów ze sprzedaży powoduje pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Zjawisko to firmy sygnalizują od początku roku a październikowe dane utrwalają tę niekorzystną tendencję” – czytamy dalej.

Pogarsza się wydajność pracy

W raporcie wskazano, że od dwóch lat w przedsiębiorstwach sektora przetwórczego pogarsza się wydajność pracy.

„Zjawisko to miało również miejsce w ostatnich miesiącach, choć ostatnie dane wskazują na niewielką poprawę, jednak zaledwie do poziomu sprzed dwóch miesięcy. Poprawy tej nie można więc traktować jako zapowiedź odwrotu od dotychczasowych negatywnych tendencji. Tym bardziej, że firmy ograniczają swe nakłady inwestycyjne zaś w planach na przyszły rok niewielki wzrost inwestycji planują jedynie firmy największe” – podano również.

Umiarkowane ożywienie na rynku kredytów konsumpcyjnych

Od grudnia ubiegłego roku obserwowano umiarkowane ożywienie na rynku kredytów konsumpcyjnych. Nie można jednak mówić o boomie kredytowym, wskazano w materiale.

„Na warszawskiej giełdzie pogłębiają się minorowe nastroje. Podstawowy jej wskaźnik WIG zalicza kolejne dna i proces ten trwa niemal od początku roku. Warszawska giełda uległa marginalizacji jako źródło finansowania rozwoju dla wielu notowanych na niej firm, obroty są niskie a z parkietu więcej firm wycofuje się niż wchodzi” – napisano też w raporcie.

Źródło: ISBnews