Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w dół. Są oznaki osłabienia gospodarczego

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w dół. Są oznaki osłabienia gospodarczego
Fot. stock.adobe.com/wawritto
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o 0,9 pkt m/m w marcu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Wskaźnik powrócił do obserwowanych od ponad roku tendencji zapowiadających stopniowe osłabienie aktywności gospodarczej, podało Biuro.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o 0,9 pkt m/m w marcu #WWK #BIEC

„Główne czynniki powodujące spadek wskaźnika w tym miesiącu to pogarszająca się sytuacja finansowa firm, która rzutuje na nastroje menadżerów oraz wyraźnie słabsza koniunktura w Europie, co wpływa na zmniejszony napływ nowych zamówień do polskich producentów” – czytamy w raporcie.

Spośród ośmiu składowych WWK, w tym miesiącu jedna poprawiła się, pięć pozostało na poziomie miesiąca poprzedniego i dwie uległy pogorszeniu.

Gwałtowne pogorszenie opinii menadżerów

„Największy wpływ na spadek wskaźnika miało gwałtowne pogorszenie opinii menadżerów na temat ogólnej sytuacji panującej w zarządzanych przez nich przedsiębiorstwach oraz ocen stanu finansów. W większości firm działalność za rok ubiegły została podsumowana i bilanse sporządzone. Wyniki finansowe w wielu przedsiębiorstwach okazały się gorsze od zakładanych, pomimo szeregu działań mających na celu redukcję kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Znalazło to wyraz zarówno w danych pochodzących z testów koniunktury GUS, jak również z kwartalnych danych obrazujących przychody i koszty działalności gospodarczej firm zatrudniających powyżej 50 pracowników” – czytamy w komunikacie.

Kurczy się portfel zamówień firm produkcyjnych

W badaniu zwrócono uwagę, że w firmach produkcyjnych portfel nowych zamówień kurczy się od początku ubiegłego roku.

„Co prawda, tempo spadku zamówień realizowanych na eksport uległo w marcu br. niewielkiemu wyhamowaniu, jednak zamówienia ogółem (eksportowe i realizowane dla krajowych odbiorców) w dalszym ciągu zmniejszają się” – czytamy dalej.

Autorzy raportu podkreślają, że od ponad dwóch lat obserwowana jest tendencja do coraz wolniejszej poprawy wydajności pracy a nawet okresowe jej spadki.

„W okresach dobrej koniunktury, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, wydajność pracy powinna rosnąć co najmniej w tempie wzrostu PKB. Jej zbyt powolna poprawa ma bezpośredni związek z niskim poziomem inwestycji sektora prywatnego w nowoczesne maszyny i urządzenia, przy jednoczesnym znaczącym zużyciu obecnie wykorzystywanych mocy wytwórczych. Perspektywy dla szybkiej poprawy wydajności pracy a o co za tym idzie wzrostu konkurencyjności naszej oferty towarowej nie rysują się zbyt różowo, zwłaszcza w kontekście zamiarów inwestycyjnych przedsiębiorstw” – podało Biuro.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), 6 branż, spośród 22, zamierza nakłady inwestycyjne zwiększyć w br. wobec wartości nakładów poniesionych w roku poprzednim.

„Biorąc jednocześnie pod uwagę fakt, że deklaracje przyszłych inwestycji są na ogół zbyt optymistyczne w stosunku do późniejszej ich realizacji, inwestycje, zwłaszcza te dokonywane przez sektor prywatny, nie będą przyczyniały się ani do wzrostu gospodarczego, ani do przenoszenia gospodarki na wyższy poziom rozwoju i większą jej konkurencyjność” – czytamy w raporcie.

Tylko podaż pieniądza M3 jako składowa wskaźnika działała w kierunku wzrostu wartości WWK, podsumowuje Biuro.

Źródło: ISBnews