Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w sierpniu w dół

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w sierpniu w dół
Wykres Fot. stock.adobe.com/m.mphoto
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 100,4 w sierpniu 2019 r. wobec 101,1 w lipcu i w porównaniu do 108,5 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej #GUS (#SI) w sierpniu 2019 r. wynosi 100,4 i jest na poziomie zbliżonym do notowanego w lipcu 2019 r. i niższym niż przed rokiem. #GUS #statystyki #KoniunkturaKonsumencka #NastrojeKonsumentów #koniunktura

„Składowa dla przetwórstwa przemysłowego kształtuje się na niższym poziomie w stosunku do notowanego w lipcu br., dotycząca budownictwa, handlu detalicznego i usług – na zbliżonym poziomie. W stosunku do sierpnia 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w przetwórstwie

W sierpniu 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 103,8 wobec 105,8 miesiąc wcześniej i wobec 114,1 rok wcześniej.

„W sierpniu 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, ale niższym wobec notowanego przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień (krajowego i zagranicznego) są pozytywne i zbliżone do sygnalizowanych w lipcu br. Prognozy produkcji są niekorzystne, podobnie jak w ubiegłym miesiącu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych, niższy od notowanego w lipcu br.” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w budownictwie

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 111,2 w sierpniu br. wobec 112 miesiąc wcześniej i 114 rok wcześniej.

„Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w sierpniu br. na dodatnim poziomie, jednak nieco niższym niż przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym i zagranicznym oceniany jest mniej pozytywnie niż w lipcu br., natomiast prognozy zatrudnienia są optymistyczne, podobne do formułowanych w ubiegłym miesiącu” – czytamy dalej.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 104,4 w sierpniu 2019 r. wobec 103,5 w lipcu br. i wobec i 106,6 rok wcześniej.

„W sierpniu 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie dodatnim, w niewielkim stopniu wyższym od sygnalizowanego przed miesiącem. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są nieco bardziej korzystne niż w lipcu br. Optymistyczne przewidywania dotyczące sprzedaży są nieznacznie ostrożniejsze od formułowanych miesiąc wcześniej. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za zbliżony do odpowiedniego w stosunku do zapotrzebowania” – podał także Urząd.

Wskaźnik ufności w usługach

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł w sierpniu 93,3 wobec 92,5 miesiąc wcześniej i 100,4 rok wcześniej.

„W sierpniu 2019 r. wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na ujemnym poziomie, nieco wyższym od notowanego w lipcu br. Oceny formułowane dla ostatnich trzech miesięcy zarówno w przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i popytu są negatywne. Prognozy popytu są pesymistyczne i zbliżone do przewidywań z lipca br.” – czytamy także w materiale.

Wskaźnik ocen diagnostycznych wyniósł w sierpniu 100,1 wobec 101,2 miesiąc wcześniej i 106,9 rok wcześniej.

Wskaźnik ocen prognostycznych wyniósł w sierpniu 100,6 wobec 100,9 miesiąc wcześniej i 109,8 rok wcześniej.

Źródło: ISBnews