Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w październiku w górę

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w październiku w górę
Fot. stock.adobe.com/Dreaming Andy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 105,6 w październiku br. wobec 105,2 we wrześniu i w porównaniu do 105,3 w październiku ub.r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Od grudnia 2016 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej #GUS wynosi 105,6 w październiku br. wobec 105,2 we wrześniu i w porównaniu do 105,3 w październiku ub.r. #gospodarka #koniunktura @GUS_STAT

„Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w październiku 2018 r. wynosi 105,6 i kształtuje się na poziomie nieznacznie wyższym wobec notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem. Wskaźnik ten od grudnia 2016 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym

W październiku 2018 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 108,5 wobec 107,1 miesiąc wcześniej i wobec 109,5 rok wcześniej.

„W październiku 2018 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie dodatnim, nieznacznie wyższym niż przed miesiącem, co wynika z poprawy ocen bieżącego portfela zamówień krajowych i zagranicznych. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych. Przewidywania dotyczące produkcji są mniej korzystne niż we wrześniu” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w budownictwie

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 115,3 w październiku br. wobec 115,2 miesiąc wcześniej i 111,7 rok wcześniej.

„Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w październiku na dodatnim poziomie, zbliżonym do notowanego w okresie lipiec – wrzesień. Oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego są nieco mniej korzystne niż we wrześniu. Prognozy zatrudnienia są nieznacznie bardziej pozytywne niż w ubiegłym miesiącu” – czytamy dalej.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 108,4 w październiku br. wobec 108,5 we wrześniu br. i wobec i 112,1 rok wcześniej.

„W październiku wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, zbliżonym do odnotowanego w ubiegłym miesiącu. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są najmniej optymistyczne od listopada 2016 r. Przewidywania dotyczące sprzedaży są nieco bardziej korzystne od formułowanych we wrześniu. Bieżący stan zapasów towarów od początku roku jest uznawany za nadmierny” – podał także Urząd.

Wskaźnik ufności w usługach

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł w październiku 99,7 wobec 100,5 miesiąc wcześniej i 97,6 rok wcześniej.

„W październiku wskaźnik ufności w usługach kształtuje się, po raz pierwszy od grudnia ub. r., na ujemnym poziomie. Oceny odnoszące się do ostatnich trzech miesięcy dla ogólnej sytuacji gospodarczej są nieznacznie negatywne, a dla popytu – korzystne. Prognozy popytu są mniej pesymistyczne od przewidywań z września” – czytamy także w materiale.

Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem (101,7 wobec 101,3), prognostycznych – wzrósł o 0,3 m/m i wynosi 108,9, podano również.

Źródło: ISBnews