Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym we wrześniu w górę

Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym we wrześniu w górę
Fot. stock.adobe.com/fotomek
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł minus -6,2 we wrześniu 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne.
.@GUS_STAT: wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - #NSA) wyniósł minus -6,2 we wrześniu 2020 r. #GUS #KoniunkturaGospodarcza #PrzetwórstwoPrzemysłowe

„We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 6,2 – zbliżonym do odnotowanego w sierpniu (minus 6,6)” – czytamy w komunikacie.

„We wrześniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki utrzymuje się na zbliżonym poziomie lub jest lepszy niż w sierpniu br. Jednak tylko w sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa jest on dodatni. W większości obszarów badawczych obserwuje się poprawę tak składowych 'diagnostycznych’, jak i „prognostycznych” – czytamy dalej.

Czytaj także: Polskie przetwórstwo nadal się kurczy >>>

W budownictwie w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury minus 15, czyli podobnie jak w sierpniu (minus 15,4).

W handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 4,5 – podobnym jak w sierpniu (minus 4,6).

W handlu detalicznym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 6,5 – wyższym niż przed miesiącem (minus 9,8).

W transporcie i gospodarce magazynowej wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 8,7 we wrześniu, czyli wyższym niż w sierpniu (minus 12,7).

W branży „zakwaterowanie i gastronomia” wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się we wrześniu na poziomie minus 21,2 wobec minus 19,3 w sierpniu. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 31,3) niż jednostki gastronomiczne (minus 12,6).

W informacji i komunikacji we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 9,5, czyli wyższym niż przed miesiącem (plus 5,4).

W branży „finanse i ubezpieczenia” we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się we wrześniu na poziomie plus 5,6 – wyższym niż przed miesiącem (plus 2,7).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 1 do 10 września 2020 r. na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. W przeciwieństwie do podstawowego badania koniunktury, odpowiedzi na dodatkowy blok pytań były udzielane na zasadzie dobrowolności. W pytaniach 1, 2 i 6 zaprezentowany jest procent odpowiedzi respondentów na dany wariant, a w pozostałych pytaniach – średnia z wartości udzielonych odpowiedzi. Dane zostały zagregowane zgodnie z metodologią agregacji (ważenia) stosowaną standardowo w badaniu koniunktury gospodarczej.

Źródło: ISBnews