Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab trochę niższy niż w maju

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.01.180xWartość Pengab - indeksu klimatu koniunktury w placówka –bankowych - spadła w czerwcu o 1,7 pkt w stosunku do maja i wynosi obecnie 30,3 pkt. Wskaźnik ogólnej sytuacji ekonomicznej wynosi 41,3 pkt. i jest niższy o 2,5 p.p. w stosunku do wyniku z maja - poinformowano na comiesięcznej konferencji prasowej Związku Banków Polskich.

Jak wynika z badań przeprowadzanych przez Pentor RI na zlecenie ZBP, w porównaniu z zeszłym miesiącem poprawiła się ocena sytuacji w bankach spółdzielczych, natomiast w bankach giełdowych i z przewagą kapitału zagranicznego odnotowano nieznaczne pogorszenie.

Obniżka indeksu Pengab ma charakter sezonowy i występuje co rocznie w maju i czerwcu.

Zeszłomiesięczne wyhamowanie dynamiki na rynkach kredytowych okazało się przejściowe – akcja kredytowa zdecydowanie się ożywiła zarówno w odniesieniu do podmiotów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Największe wzrosty odnotowano na rynku kredytów mieszkaniowych. Nieznacznie ożywił się także rynek kredytów dewizowych, jest to jednak prawdopodobnie zjawisko przejściowe. Ceny kredytów nie zmieniły się.

Cały czas spada liczba nowo otwieranych rachunków.

Bankowcy przewidują, że w 2010 roku (w okresie od grudnia 2009 do grudnia 2010) inflacja wyniesie 3,69 proc. (dane uśrednione). Oznacza to wzrost o 0,15 pkt. w porównaniu z przewidywaniami sprzed miesiąca. Mediana wynosi 3,21 proc.

Bankowcy dobrze przyjęli nominowanie prof. Marka Belki na stanowisko prezesa NBP – ponad 80 proc. ma o nim dobre zdanie.

Większość bankowców – 61 proc. – popiera plany stworzenia konsorcjum polskich firm i instytucji celem wykupienia BZ WBK od irlandzkiego właściciela banku. 31 proc. ma na ten temat odmienną opinię. Najgorętszymi zwolennikami tej koncepcji są bankowcy zatrudnieni w bankach spółdzielczych (87 proc.) i w bankach z przewagą kapitału krajowego (70 proc.), mniej pozytywnych opinii zbiera on wśród przedstawicieli banków notowanych na giełdzie (55 proc.) i banków z przewagą kapitału zagranicznego (53 proc.).

Bankowcy dobrze oceniają także rozwój e-gospodarki. 90 proc. badanych uważa, że zwiększyła się dzięki niemu efektywność obrotu bezgotówkowego.

W konferencji wzięli udział m.in. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, Andrzej Wolski, dyrektor generalny ZBP, Marcin Idzik z Pentor RI oraz Grzegorz Kondek ze ZBP.

Czerwcowy sondaż w placówkach bankowych został  przeprowadzony w dniach 7-11 bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.