Wschodni Kongres Gospodarczy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.02.400x279Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na Wschodni Kongres Gospodarczy, który odbędzie się w dniach 18-19 września 2014 r., w Białymstoku.

Wschodni Kongres Gospodarczy będzie okazją do dyskusji nad kwestiami najważniejszymi dla gospodarki Polski Wschodniej. Przedsięwzięcie to ma też na celu stworzenie platformy dialogu o przyszłości Europy w kontekście stosunków z naszymi wschodnimi partnerami. Tematyka Kongresu obejmie zagadnienia rozwojowe makroregionu związane m.in. z możliwościami stwarzanymi przez nową perspektywę finansową UE – od inwestycji infrastrukturalnych, poprzez perspektywy energetyki odnawialnej, po rozwój branży rolno-spożywczej, sektora usług medycznych czy nieruchomości hotelowych. Jesteśmy przekonani, że dzięki zaproszonym gościom z kraju i z Europy – politykom, przedstawicielom biznesu i ekspertom – Wschodni Kongres Gospodarczy wypełni poważną lukę w publicznym dyskursie.

Zakres tematyczny Kongresu:

 • Unia Europejska a kraje Europy Wschodniej
 • Inwestycje w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020
 • Rozwój infrastruktury w Polsce Wschodniej
 • Eksport i ekspansja zagraniczna polskich firm
 • Energetyka: inwestycje w nowe moce, rozwój infrastruktury sieciowej, energetyka prosumencka
 • Nowa energia w regionie – inwestycje w źródła odnawialne
 • Przemysł rolno-spożywczy. Nowe rynki zbytu. Współpraca przemysłu i rolnictwa
 • Nowoczesna granica i współpraca transgraniczna. Jak usuwać bariery
 • Branża drzewno-meblarska, hotelarska, handel
 • Ochrona zdrowia: finanse, zarządzanie, inwestycje i innowacje w sektorze medycznym
 • Innowacyjny biznes, Klastry w UE i w Polsce, B+R
 • Top inwestycje komunalne Polski Wschodniej

PARP jest partnerem wydarzenia.

Szczegółowy zakres tematyczny
http://www.wschodnikongres.eu/pl/tematyka-sesji/101/

Rejestracja http://www.wschodnikongres.eu/pl/rejestracja/115/

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości