Wrocław pionierem. Bankowcy i samorządowcy rozpoczęli przełomowy projekt edukacyjny

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
15 grudnia br. przedstawiciele polskiego sektora finansowego i władz Wrocławia podpisali porozumienie "Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży - współpraca sektora finansowego z samorządami". Ta pionierska inicjatywa ma na celu stworzenie powszechnego i spójnego systemu kształcenia ekonomicznego, obejmującego wszystkie etapy edukacji szkolnej, a w przyszłości również i pozaszkolnej.

– Wszyscy musimy pamiętać, że edukacja ekonomiczna jest niezbędnym elementem przygotowania do życia człowieka we współczesnym świecie – tym wymownym stwierdzeniem Izabela Koziej, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Juliusza Słowackiego zapoczątkowała to precedensowe w dziejach polskiej edukacji finansowej wydarzenie. – Nie chcemy tworzyć programu o charakterze elitarnym, pragniemy dotrzeć do jak najszerszego grona polskich uczniów – podkreślił wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Waldemar Zbytek.

161216.Podpisanie.porozumienia.850x480Podpisanie porozumienia „Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży – współpraca sektora finansowego z samorządami”. Od lewej: Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu; Anna Szarycz, wiceprezydent Wrocławia; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich i Waldemar Zbytek, wiceprezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości. Fot. A. Krawczyk

– To porozumienie szeroko wpisuje się w koncepcję rozwoju miasta Wrocławia – dodała Izabela Koziej. Przypomniała a, iż młody człowiek opuszczający szkolne mury powinien dysponować nie tylko odpowiednią dawką wiedzy, ale również właściwie rozumieć zachodzące procesy i działania podejmowane na rynku finansowym, a to oznacza konieczność kodowania szerokiej wiedzy ekonomicznej już od pierwszych lat nauki szkolnej. – Realizacja założeń nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca wielu podmiotów, w tym samorządów i banków – zauważyła dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3.

161216.Anna_Szarycz.767x767Anna Szarycz zauważyła, że absolutnym priorytetem dla władz Wrocławia jest innowacyjność. Fot. A. Krawczyk

To niezwykły projekt. Wczytując się w jego założenia widzę, jak wielkie zrozumienie panuje w sektorze finansowym odnośnie potrzeby kształcenia młodzieży – podkreśliła Anna Szarycz, wiceprezydent Wrocławia. Również dla włodarzy miasta absolutny priorytet stanowi rozbudzanie innowacyjności, nie tylko w gospodarce czy sferze technologicznej, ale i w życiu społecznym oraz działaniach oświatowo-edukacyjnych. Wiceprezydent Wrocławia podkreśliła również, iż sami samorządowcy, pomimo niewątpliwie dobrych chęci, potrzebują silnego partnera w realizacji tych ambitnych planów. Takim partnerem okazały się środowisko bankowe. – Jeszcze raz składam podziękowania dla sektora finansów za zrozumienie i przygotowanie znakomitego projektu – powiedziała Anna Szarycz.

161216.Krzysztof_Pietraszkiewicz.850x480Krzysztof Pietraszkiewicz nie krył satysfakcji z faktu podpisania porozumienia. Fot. A. Krawczyk

Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, swe wystąpienie rozpoczął przypomnieniem wybitnych Polaków z minionych stuleci, szczególnie zasłużonych dla rozwoju myśli ekonomicznej i edukacji finansowej – poczynając od Mikołaja Kopernika i jego ponadczasowego traktatu „Monetae Cudendae Ratio”, poprzez ks. Piotra Skargę i jego Bank Pobożny aż po inicjatorów bankowości spółdzielczej w dzisiejszym rozumieniu, czyli ks. Piotra Wawrzyniaka i Franciszka Stefczyka. – Po 250 latach wielokrotnego przerywania procesu budowy kapitału intelektualnego i materialnego na naszych ziemiach mogliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i budować nasz kraj – stwierdził prezes ZBP, wskazując na znaczenie powszechnej edukacji finansowej dla rozwoju Polski. Zapoczątkowane przedsięwzięcie jest tym, co może wypełnić dotychczasowy deficyt w zakresie przekazywania tej wiedzy młodemu pokoleniu. – Mam ogromną satysfakcję, że udało nam się wspólnie z władzami Wrocławia, Bankiem Zachodnim WBK i innymi instytucjami doprowadzić do zawarcia tak cennego porozumienia strategicznego – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz.

161216.WIB.Waldemar_Zbytek.850x480Waldemar Zbytek podkreślił, iż w dziedzinie ekonomii i finansów błędy bardzo dużo kosztują. Fot. A. Krawczyk

– Uczcie się na uniwersytetach a nie na błędach – zapomniane już hasło promujące konieczność kształcenia się przypomniał wiceprezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości. Zaznaczył on, iż w dziedzinie ekonomii i finansów błędy bardzo dużo kosztują; przez złe decyzje nierzadko stracić można oszczędności gromadzone przez wiele lat. W tym dążeniu do wiedzy młode pokolenie może liczyć na sektor finansowy; już od dłuższego czasu jego przedstawiciele podejmują najróżniejsze inicjatywy w tym zakresie, jak choćby projekt WIB – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. Przedsięwzięcie zapoczątkowane we Wrocławiu stanowić ma być jednym z największych tego rodzaju w Europie, a w jego prowadzenie zaangażował się cały sektor bankowy. – Interesem nas wszystkich jest niepopełnianie błędów w finansach osobistych. Wielkie problemy, wielkie kryzysy składają się z setek tysięcy błędów finansowych obywateli – zauważył Waldemar Zbytek.

Punktem centralnym uroczystości było podpisanie dokumentu. Sektor bankowy reprezentowali prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz i wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości Waldemar Zbytek. Ze strony władz miasta dokument parafowała wiceprezydent Wrocławia Anna Szarycz.

Wymownym dowodem na to, że bankowcy i samorządowcy nie chcą czekać ani chwili z rozpoczęciem działań edukacyjnych był wykład dla uczniów ZSO nr 3, wygłoszony przez prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza. Dlaczego młodzi ludzie już na etapie szkolnym powinni posiadać wiedzę o rynku finansowym? – Bankowość łączy tych, co wykonują codziennie miliony operacji. Łączy tych, którzy mają nadwyżki oszczędności z tymi, co mają dobry pomysł na biznes bądź chcą coś kupić dla domu a nie dysponują wystarczającymi środkami. Bankowość łączy podatników; banki to największy w Polsce płatnik podatku dochodowego – zauważył prezes ZBP. Przypomniał on najważniejsze wydarzenia w niemal trzydziestoletniej historii nowoczesnego systemu finansowego w Polsce. Wyczulał również młode pokolenie na kwestie związane z bezpieczeństwem bankowości elektronicznej oraz coraz powszechniejszy problem kradzieży tożsamości. – W czasie naszego godzinnego spotkania 20 osób przyjdzie do banków, by zastrzec skradzione lub zagubione paszporty czy dowody osobiste – stwierdził Krzysztof Pietraszkiewicz. Dlatego tak ważnym instrumentem jest stworzony przez ZBP system Dokumenty Zastrzeżone, pozwalający skutecznie chronić posiadacza utraconego dowodu tożsamości przed zaciągnięciem kredytu na jego nazwisko. Prezes ZBP zaapelował również do uczniów, by już teraz myśleli o budowie pozytywnej historii kredytowej.

Wiedza finansowa przyda się wam nie tylko w biznesie, ale przede wszystkim w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Jest ona konieczna również dla tych z was, którzy swe aspiracje zawodowe wiążą z administracją publiczną – tym stwierdzeniem Krzysztof Pietraszkiewicz podsumował swój wykład i zarazem całe przedsięwzięcie.

Karol Jerzy Mórawski