Wraz z lepszą historią kredytową rosną też szanse na leasing

Wraz z lepszą historią kredytową rosną też szanse na leasing
Fot. stock.adobe.com/Sondem
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wiarygodność kredytowa i płatnicza może ułatwić uzyskanie leasingu na dobrych warunkach oraz przyspieszyć proces rozpatrywania wniosku. O tym, że szanse na leasing rosną wraz z lepszą historią kredytową, świadczy zainteresowanie branży leasingowej zasobami informacyjnymi BIK. Już standardem jest sprawdzanie klientów w bazach BIK, co miesiąc firmy leasingowe składają do bazy BIK Przedsiębiorca ponad 5 tys. zapytań kredytowych.

Co miesiąc firmy leasingowe składają do bazy #BIK Przedsiębiorca ponad 5 tys. zapytań kredytowych #leasing @grupabik

Korzystając z największego zasobu w Polsce, gromadzącego historię kredytową ponad 1,2 mln przedsiębiorców w tym 762 tys. mikrofirm, leasingodawcy stają się współuczestnikiem rynku wymiany informacji kredytowej, a zasilając bazy BIK informacjami o zobowiązaniach leasingowych swoich klientów, pomagają jednocześnie budować ich historię kredytową.

Rozwojowi polskiej branży leasingowej towarzyszy potrzeba solidnej oceny wiarygodności kredytowej i płatniczej klientów. Podobnie, jak banki, SKOK-i czy profesjonalne firmy pożyczkowe, także firmy leasingowe badają zdolność klienta do spłaty zobowiązań. Sprawdzają one, m.in. dotychczasową historię kredytową, korzystając z baz BIK oraz historię płatniczą rejestrowaną w BIG-ach.

Więcej umów leasingowych

Branża leasingowa odnotowała za 2017 r. blisko 16% wzrost wartości leasingowanych aktywów w stosunku do roku 2016. Na przestrzeni lat leasing stał się kluczowym źródłem finansującym potrzeby inwestycyjne polskich przedsiębiorców, napędzających rozwój gospodarczy kraju. Jak raportuje Związek Polskiego Leasingu (Badanie branży leasingowej, Związek Polskiego Leasingu, 2017 r.), w strukturze klientów firm leasingowych przeważa sektor mikro i małych firm (71%).

W rankingu źródeł finansowania firmy, leasing plasuje się, obok kredytu, jako jedno z głównych zewnętrznych źródeł finansowania w sektorze MŚP i został wskazany jako trzecie najważniejsze źródło finansowania – w przypadku mikro i małych firm w 21%, a średnich 37%. Tak zadeklarowali ankietowani przedsiębiorcy z mikro- i małych firm, osiągających roczny obrót do 3,6 mln zł, oraz z firm średnich, tj. o obrocie w przedziale 3,6 mln – 30 mln zł w skali roku (Badanie „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych”, II kw. 2017 r. zrealizowane przez CBM INDICATOR we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i z Warszawskim Instytutem Bankowości).

Leasing to forma finansowania zbliżona do kredytu, jednak obu produktów finansowych nie można rozpatrywać jako całkowicie substytucyjnych. Każdy z nich spełnia inną funkcję.

Przedsiębiorcy wskazują szereg zalet umowy leasingowej, a wśród kryteriów wymieniają czas i koszt (wnioski w firmie leasingowej są szybciej rozpatrywane i są tańsze niż kredyt), uproszczone formalności i procedury (zwłaszcza dla tych, którzy działają na rynku od niedawna). Również z uwagi na korzyści podatkowe leasing jest popularną wśród przedsiębiorców forma finansowania zakupu pojazdów.

Leasing, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest produktem wyłącznie dla przedsiębiorców. Na rynku od 2011 r. istnieje bowiem leasing konsumencki, adresowany do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. leasing prywatny), ale stanowi on zaledwie 2% rynku w Polsce. Niemniej, na polskim rynku znacznie więcej jest ofert leasingu dla firm niż leasingu konsumenckiego i może to przesądza o tym, że leasing jest kojarzony w Polsce z produktem typowo firmowym. Przekonanie to ugruntowuje dodatkowo fakt, że o praktycznych aspektach leasingu wypowiadają się głównie przedsiębiorcy.

Rozwój rynku leasingowego pociąga za sobą wzrost konkurencji. Przed branżą leasingową stoją wyzwania dotyczące sposobów zdobywania przewagi rynkowej a jednocześnie zaspokojenia potrzeb klientów oraz stworzenia takiej oferty, by zachować akceptowalny poziom ryzyka.

„Leasing z BIK”

Z Grupą BIK współpracuje już blisko 85% firm z rynku leasingowego w Polsce. Bezpośrednio BIK współpracuje z 24 firmami leasingowymi, z których część to osobne podmioty nie bankowe, ale także największe podmioty należące do grup bankowych.

Dzięki tej współpracy firmy leasingowe mogą precyzyjniej oceniać ryzyko kredytowe swojego klienta, lepiej różnicować ofertę w zależności od poziomu ryzyka, jednym słowem zdobywać przewagę konkurencyjną

Wiedzą na temat zobowiązań kredytowych w oparciu o Ustawę prawo bankowe, a także na podstawie bazy gromadzącej informacje o historii kredytowej ponad 15 mln Polaków, dzieli się BIK, a wymierne korzyści odnoszą banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe, a także firmy leasingowe.

– Każda dobra informacja ma znaczenie, a budowanie pozytywnej historii kredytowej, to przepustka do uzyskania finansowania, m.in. na bardziej korzystnych warunkach – mówi Małgorzata Kąkol, dyrektor Departamentu Rynku Korporacyjnego w BIK.

– Informacje z BIK ułatwiają zawarcie transakcji leasingowej zarówno po stronie leasingodawcy, jak i leasingobiorcy. Zatem beneficjentem w wymianie danych kredytowych jest nie tylko sektor leasingu, ale także jego klienci – dodaje Małgorzata Kąkol.

Wiedza o historii kredytowej, stanowiąc istotny element oceny ryzyka przed zawarciem transakcji, wpisuje się w standardy szeroko rozumianego sektora finansowego.  BIK nie tylko dzieli się swoimi zasobami informacyjnymi z firmami leasingowymi, ale także firmy te, w oparciu o zawartą umowę, przekazują do BIK informacje o zobowiązaniach udzielonych swoim klientom. W ten sposób wzmacniane jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników systemu wymiany informacji.

Źródło: BIK