Wprowadzenie fundacji rodzinnej coraz bliżej

Wprowadzenie fundacji rodzinnej coraz bliżej
Fot. stock.adobe.com/Photographee.eu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd przyjął projekt ustawy o fundacji rodzinnej, który reguluje kwestie powołania przez firmę fundacji rodzinnej; jej celem będzie zarządzanie majątkiem, zgodnie z wolą fundatora oraz zapewnienie środków dla grupy wskazanych przez niego beneficjentów, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

„Budowa silnych firm wymaga czasu. Często zakłóca go konieczność przeprowadzania procesu sukcesji i podział firmy. Chcemy dać polskim przedsiębiorcom nowe narzędzie pozwalające na ustalenie własności i reguł zarządzania firmą w perspektywie dłużej niż jedno pokolenie. Fundacja rodzinna może być szansą na kontynuację przez dzieci i wnuki potencjału firm zbudowanych przez ich rodziców i dziadków” – powiedział minister rodzaju i technologii Waldemar Buda, cytowany w komunikacie.

Założenia projektu ustawy o fundacji rodzinnej

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej zakłada, że wniesienie mienia do fundacji rodzinnej przez fundatora nie będzie się wiązało z obciążeniami podatkowymi. Ponadto, dochody fundatora oraz beneficjenta z tzw. grupy zerowej otrzymane z fundacji rodzinnej, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fundator ma mieć dużą swobodę w określeniu zasad zarządzania fundacją rodzinną, jej funkcjonowania i celu, dla którego została ona powołana (np. zapewnienie nieprzerwanego działania firmy oraz zapewnienie środków do życia dla członków najbliższej rodziny). Fundacja rodzinna będzie mogła być ustanawiana na czas określony albo na czas nieokreślony.

Majątek, w który wyposaża się fundację rodzinną, będzie mogło stanowić mienie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, należące do fundatora albo fundatorów, w tym przede wszystkim udziały i akcje spółek.

Działalność operacyjna fundacji rodzinnej opodatkowana na zasadach ogólnych

Działalność operacyjna fundacji rodzinnej ma być opodatkowana na zasadach ogólnych, fundacja rodzinna nie będzie uprawniona do korzystania z tzw. małego CIT-u. Wartość aktywów fundacji rodzinnej nie powinna być niższa niż 100 tys. zł. Jeśli w trakcie działalności fundacji wartość jej majątku spadnie poniżej tej kwoty, w pierwszej kolejności osiągnięte w przyszłości zyski powinny uzupełnić fundusz operatywny do kwoty 100 tys. zł.

Czytaj także: Fundacja rodzinna będzie neutralna podatkowo?

Zgodnie z projektem możliwe będzie prowadzenie działalności gospodarczej – obrót majątkiem, w tym udziałami w spółkach, jeśli nie nabywa ich tylko w celu dalszej odsprzedaży, najmie, udzielaniu pożyczek spółkom, w których posiada udziały, lub beneficjentom, obrocie obcą walutą w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji oraz prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Przepisy o fundacji rodzinnej pozwolą także uporządkować w rodzinie kwestie prawa do zachowku, podano także.

MRiT chce, aby proponowane rozwiązania weszły w życie w pierwszej połowie 2023 r.

Źródło: PAP BIZNES