Wpływ OFE na rynek kapitałowy i rozwój kraju

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130720.efc.200xZapraszamy na debatę "Wpływ OFE na rynek kapitałowy i rozwój kraju", która odbędzie się 22 lipca br. w godz. 16.00 - 19.00, w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Będziemy dążyli do wypracowania konstruktywnego stanowiska odnośnie do rekomendacji rządu dot. zmian w funkcjonowaniu systemu emerytalnego.

Debatę moderować będzie

  • Robert Stanilewicz, dziennikarz, TVN CNBC

Do udziału w debacie zaproszeni zostali:

  • Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów
  • Bogusław Grabowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Skarbiec Holding
  • Stanisław Gomułka, minister finansów Gabinetu Cieni Business Center Club
  • Mirosław Gronicki, Minister Finansów 2004 – 2005
  • Stefan Kawalec, Prezes Zarządu, Capital Strategy
  • Wojciech Kowalczyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
  • Marcin Mrowiec, Główny Ekonomista, Bank Pekao SA
  • Wojciech Otto, Profesor, Uniwersytet Warszawski

Źródło: Zespół Europejskiego Kongresu Finansowego