Wojna w Ukrainie: KE zatwierdziła polski program wsparcia firm o wartości 140 mln euro

Wojna w Ukrainie: KE zatwierdziła polski program wsparcia firm o wartości 140 mln euro
Fot. stock.adobe.com/Maria Vonotna
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia przedsiębiorstw w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę o wartości 140 mln euro (670 mln zł).

„Komisja Europejska zatwierdziła wart 140 mln euro (670 mln zł) polski program wsparcia przedsiębiorstw w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Program został zatwierdzony w ramach tymczasowych ram kryzysowych w zakresie pomocy państwa przyjętych przez Komisję w dniu 23 marca 2022 r. i zmienionych w dniu 20 lipca 2022 r. W ramach programu pomoc będzie miała formę bezpośrednich dotacji i pożyczek. Program będzie otwarty dla przedsiębiorstw każdej wielkości dotkniętych kryzysem i działających we wszystkich sektorach, z wyjątkiem sektora finansowego” – czytamy w dokumencie.

Ile wyniesie wsparcie dla firm?

Wsparcie nie przekroczy: 62 000 euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych, 75 000 euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz 500 000 euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność we wszystkich pozostałych sektorach, podano także.

Czytaj także: 31 mln euro z REACT-EU dla Polski, w tym przesunięcie środków na uchodźców z Ukrainy; jest zgoda KE >>>

„Ponadto pomoc będzie przyznawana nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja stwierdziła zatem, że środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE oraz warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych dotyczących kryzysu” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews