Wojciech Skalski

Wojciech Skalski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Zarządu

Santander Bank Polska S.A.

Wojciech Skalski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (kierunek Bankowość i Finanse) oraz stypendystą Uniwersytetu w Limerick. Ukończył również program dla wyższej kadry menedżerskiej Harvard Business Review – ICAN. Ponadto, posiada uprawnienia biegłego rewidenta, a także jest członkiem Stowarzyszenia Dyplomowanych Księgowych (ACCA).

Wojciech Skalski jest silnym i zdecydowanym liderem z doskonałymi umiejętnościami analitycznymi, organizacyjnymi, budowania zespołu i planowania. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sprawozdawczości finansowej, budżetowania oraz audytu finansowego.

Doświadczenie zawodowe:

Z Santander Bank Polska S.A. związany jest od 2003 roku. Początkowo pracował jako menedżer ds. Polityki Rachunkowości. W ciągu kilku lat awansował na funkcję dyrektora Departamentu Podatków i Wsparcia Metodologicznego i jednocześnie pełnił rolę zastępcy dyrektora Obszaru Rachunkowości Finansowej. Następnie został dyrektorem Obszaru Rachunkowości Finansowej. Rolę tę pełnił od 2008 roku. W grudniu 2023 roku Wojciech Skalski został powołany na funkcję członka Zarządu kierującego Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej w Santander Bank Polska S.A.
Przed dołączeniem do Santander Bank Polska S.A. doświadczenie zdobywał pracując w zespołach audytorskich i doradczych w firmach Ernst & Young (w latach 2002-2003) oraz Arthur Andersen (w latach 1998-2002).
Wojciech Skalski nie prowadzi innej działalności poza Bankiem, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zadania i odpowiedzialności

Zarządza Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej.