Własny FIZ zapewni w kolejnych latach skokowy wzrost, INDOS zarobił w pierwszym półroczu 2 mln zł

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

indos.400xINDOS, notowana na Catalyst chorzowska spółka działająca na rynku usług finansowych dla sektora MSP, wypracowała w pierwszym półroczu 2015 r. prawie 2 mln zł zysku. Spółka zapowiada, że działający w jej strukturze od ponad roku własny fundusz - INDOS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, powinien jej zapewnić w kolejnych latach skokowe wzrosty. Firma konsekwentnie rozwija działalność na atrakcyjnym dla inwestorów rynku wierzytelności gospodarczych.

INDOS specjalizuje się w odzyskiwaniu płynności finansowej dla swoich partnerów biznesowych. W unikatowym portfolio spółki znajduje się kompletne spektrum produktów finansowych potrzebnych każdemu przedsiębiorcy z obszaru faktoringu, zarządzania wierzytelnościami, pożyczek pozabankowych oraz windykacji. Nowoczesny model biznesowy uzupełnia, uruchomiony w 2014 roku, fundusz sekutyryzacyjny Indos 2.

INDOS realizuje stały wzrost biznesu w sprzedaży wysokorentownych produktów finansowych. Spółka prowadzi uporządkowaną i stabilną politykę finansową. Przyjęty model biznesowy zapewnia jej i inwestorom nie tylko realizację sporych zysków ale też bezpieczeństwo.

W 2014 roku firma utworzyła INDOS 2 – Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Nabywanie masowych portfeli wierzytelności z sektora B2B do funduszu to własne inwestycje spółki, co przy wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia oraz posiadanych struktur windykacyjnych i prawnych, powinno mieć pozytywny wpływ na wyniki w przyszłych latach. Już w pierwszym półroczu 2014 roku fundusz nabył znaczący pakiet gospodarczych wierzytelności bankowych.

– Zakładamy znaczący wzrost wartości firmy w przyszłości tworząc własny fundusz sekurytyzacyjny. Jak dotąd jesteśmy jedynymi inwestorami, jednak model funduszu przewiduje udział innych inwestorów, którzy mogą objąć nawet 90 proc. ilości certyfikatów uprzywilejowanych. W ramach funduszu będziemy emitować certyfikaty, umarzane po osiągnięciu założonej stopy zwrotu. Gdy stopa zwrotu okaże się wyższa od zakładanej, zyskiem podzielimy się z inwestorami – mówi Ireneusz Glensczyk, Prezes Zarządu INDOS.

Spółka w miarę rozwoju skali działalności regularnie zwiększa wartość kapitałów własnych. Przeprowadziła skutecznie kilka emisji obligacji na łączną kwotę 25 mln zł. Stabilny wzrost wyników INDOS znajduje odzwierciedlenie w wynikach za ostatnie półrocze. Niewielki spadek 
w pierwszej połowie 2015r. wobec analogicznego okresu roku ubiegłego jest spowodowany zmniejszeniem sprzedaży produktów z grupy pożyczek i faktoringu, wynikający z mniejszych możliwości finansowych spółki. Kwota przeznaczana na prowadzenie działalności w obszarze pożyczek i faktoringu incydentalnie zmniejszyła się o kwotę 10 mln zł, co nastąpiło w wyniku przedłużającego się procesu odzyskania dwóch znaczących należności. Zarząd przewiduje odzyskanie jednej z nich już w III kwartale 2015, zaś drugiej – w I kwartale 2016 r. To pozwoli przywrócić pożądany poziom przychodów i dalszy stabilny rozwój.

INDOS jest partnerem finansowym, który doradza oraz aktywnie uczestniczy w przywracaniu płynności przedsiębiorstw. Swoją działalność opiera na stabilnych zasobach kapitałowych oraz bazie 5 000 klientów, głównie z sektora MSP, jednak przede wszystkim na doświadczonym zespole kompetentnych pracowników.

Spółka działa w sektorze B2B. Dysponuje konkurencyjną ofertą produktów finansowych w obszarze faktoringu, windykacji, finansowania pozabankowego oraz zarządzania wierzytelnościami. Rozpoczęła działalność w 1991r. jako pierwsza w Polsce firma na rynku wierzytelności gospodarczych. Od 2009r. działa w formie spółki akcyjnej. 60-osobowym zespołem doświadczonych ekspertów kieruje zarząd właścicielski. Jego członkowie reprezentują komplementarny zestaw kompetencji dedykowany prowadzonej działalności.

Budowanie długotrwałych, wzajemnie korzystnych relacji biznesowych jest priorytetem i fundamentem rozwoju spółki. Jej wzrost następuje poprzez zwiększanie przychodów ze zdywersyfikowanej działalności produktowej, zapewniającej bezpieczeństwo aktywów, oraz systematyczna poprawa wyników finansowych.

W 2014 roku firma uruchomiła INDOS 2 – Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Spółka jest obecnie zarządzającym wspomnianego funduszu i oferuje usługi innym podmiotom działającym na rynku wierzytelności sekurytyzowanych.

INDOS pomaga w odzyskiwaniu płynności finansowej – jeśli to możliwe – bez działań kosztotwórczych zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. Połączenie produktów faktoringowych i wierzytelności daje spółce, a także jej klientom efekt synergii finansowej. Spółka posiada w ofercie unikatowe produkty, jak faktoring odwrotny czy faktoring niejawny. Zarządzanie wierzytelnościami to linia biznesowa oparta o trzy podstawowe produkty: windykację wierzytelności na zlecenie, windykację wierzytelności powierniczą 
(z cesją) oraz zakupy wierzytelności.

Wysoką jakość usług świadczonych przez INDOS potwierdzają prestiżowe nagrody i wyróżnienia: Certyfikat Rzetelnej Firmy, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji od Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Certyfikat Etyczny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Rekomendacja Polskiego Związku Windykacji oraz Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play (etyka biznesu i SOB).

Spółka jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Polskiego Związku Windykacji.

Dorota Zielińska