Wieś z pomysłem – program „Razem Możemy Więcej”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

efrwp.250xWarsztaty komputerowe dla dorosłych, inscenizacje tradycyjnych obrzędów ludowych czy ścieżki edukacyjne i historyczne - to przykładowe projekty, które mogą zrealizować mieszkańcy terenów wiejskich przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach "Razem Możemy Więcej". 22 października br. rozpoczął się nabór do VIII edycji programu Fundacji EFRWP.

Nabór do programu „Razem Możemy Więcej” potrwa do 18 listopada br. Wnioski mogą składać lokalne organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia, a także podmioty kolegialne, m.in. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich oraz inne grupy mieszkańców, które aktywnie działają na obszarach wiejskich.

W ramach programu można ubiegać się o dotację na realizację projektów z zakresu kultury i oświaty (w tym zachowania dziedzictwa kulturowego czy organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych), ochrony i promocji zdrowia lub budowy małej infrastruktury drogowej, np. ścieżek rowerowych czy chodników. Wszystkie inicjatywy, które zostaną zgłoszone do programu powinny mieć jeden wspólny element – ich realizacja ma wpłynąć na zintegrowanie i aktywizację mieszkańców całej wsi lub gminy oraz zachęcić ich do wspólnego działania.

– Podczas oceny wniosków będziemy zwracali szczególną uwagę na to, jak dany projekt wpływa na życie lokalnej społeczności. Chcemy zachęcać do realizacji takich działań, które zaangażują jak największą liczbę odbiorców, a z ich efektów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, nie tylko wybrana grupa. Poprzez program „Razem Możemy Więcej” wspieramy mieszkańców wsi w tworzeniu więzi społecznych i wyróżniamy ich aktywność – mówi Krzysztof Lipiński, Z-ca Dyrektora Generalnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Celem programu jest zachęcanie mieszkańców wsi do samoorganizowania się i wspólnej realizacji lokalnych inicjatyw, które wpłyną na polepszenie życia całej społeczności. W ramach „Razem Możemy Więcej” EFRWP wspiera finansowo projekty organizacji wiejskich oraz pomaga w ich efektywnej współpracy z władzami samorządowymi.

Źródło: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej