Wierzyciel szybko sprawdzi komornika

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kpf.04.400x267Monitor Postępowania Egzekucyjnego, czyli portal dostępowy dla wierzycieli i komorników, zyskał istotną, z punktu widzenia efektywności postępowania egzekucyjnego funkcjonalność - dzięki serwisowi stworzonemu przez spółkę Currenda Sp. z o.o. w szybki i łatwy sposób wierzyciele mogą sprawdzić, czy dany komornik ma możliwość przyjęcia sprawy spoza swojego rewiru. Wdrożono ją wskutek sugestii Zespołu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Krajowej Rady Komorniczej ds. usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, od prawie półtora roku formułującego propozycję rozwiązań w zakresie elektronizacji postępowań sądowych.

Nowelizacja artykułu 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która weszła w życie w listopadzie 2015 roku, ogranicza prawo wyboru komornika przez wierzyciela, uzależniając je od trudnych do spełnienia czynników liczby spraw i odsetka zaległości. Monitor Postępowania Egzekucyjnego, którego zalety po raz pierwszy zaprezentowano w kwietniu br. podczas III Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami, organizowanego przez KPF, w wersji pierwotnej nie zawierał możliwości weryfikacji liczby spraw, znajdujących się w obsłudze konkretnego komornika lub konkretnej kancelarii komorniczej. Wskutek zmian legislacyjnych i propozycji beneficjentów systemu, czyli środowiska wierzycieli i komorników, pracujących w Zespole KPF-KRK ds. usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, dostawcy platformy wprowadzili do niej tę funkcjonalność.

– Informacja o liczbie spraw z wyboru możliwych do przyjęcia przez komornika sądowego, to bardzo istotny aspekt dla wierzyciela, biorąc pod uwagę nowe przepisy w tym zakresie.  Wierzyciele powinni mieć możliwość weryfikacji, czy komornik sądowy, który ma egzekwować ich wierzytelności może wykonywać czynności, czy będzie zmuszony odmówić przyjęcia spraw, ze względu na przekroczenie dopuszczalnych limitów. W tym drugim przypadku, znacznie przedłuży to czas odzyskiwania wierzytelności przez wierzyciela – przekonuje mec. Marcin Czugan, Przewodniczący Zespołu KPF-KRK ds. usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości i zarazem Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF.

Monitor Postępowania Egzekucyjnego obejmuje wszystkie ważne dla stron informacje o toczących się postępowaniach egzekucyjnych, które są udostępniane na podstawie danych przekazywanych bezpośrednio z baz kancelarii komorniczych. Jak zapewniają twórcy systemu MPE, jest on „w pełni kompatybilny z serwisami informatycznymi, stosowanymi do prowadzenia spraw w 99,9% kancelarii komorniczych”. MPE w praktyce pozwala realizować uprawnienia uczestników postępowania do informacji o jego przebiegu na każdym etapie.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, zrzeszająca zarówno wierzycieli wtórnych, zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami oraz wierzycieli pierwotnych (banki, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń), wraz z Krajową Radą Komorniczą od dłuższego czasu pracuje nad rozwiązaniami, mającymi na celu rekomendacje usprawnienia działania wymiaru sprawiedliwości w obszarze oprzyrządowania informatycznego Dzięki ścisłej współpracy KPF z wykonawcą Monitora Postępowania Egzekucyjnego, firmy członkowskie należące do tej organizacji samorządu finansowego otrzymały możliwość nieodpłatnego korzystania z wersji próbnej systemu do końca grudnia 2015 roku.

Źródło: KPF