Komentarze: Wielkie wyczekiwanie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Po kilku miesiącach intensywnych spekulacji na rynku złotego zapanowała relatywna cisza. Kurs złotego, poza normalnymi krótkoterminowymi frykcjami (zęby piły) ustawił się w technicznym paśmie, którego techniczna i makroekonomiczna interpretacja wskazuje na 50 proc. prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch równie prawdopodobnych scenariuszy dla relacji złoty - euro. Dlatego tak zmalała ostatnio ilość prognoz, bo niewielu analityków chce ryzykować ich formułowanie.

Zbigniew R. Wierzbicki

Pierwszy scenariusz – wielkie osłabienie w wyniku między innymi informacji o wzroście deficytu budżetowego do 3,9 proc. PKB czyli powyżej 3 proc. granicznego kryterium z Maastricht. Oznaczać to może spore prawdopodobieństwo otwarcia wobec Polski procedury nadmiernego deficytu.

Wtedy możliwe jest przeorientowanie zarówno rynku kasowego jak i terminowego, a więc podjęcie gry spekulacyjnej i obranie orientacji na kurs PLN wobec EUR w przedziale 4,70-4,85 z możliwością testowania przedziału 4,85 – 5,00.

Powyższa tendencja może być wzmacniana informacjami o postępującym usztywnieniu budżetu państwa w wyniku stale rosnącego udziału tzw. wydatków sztywnych, a także informacjami o niezbyt korzystnych trendach w najważniejszych branżach przemysłowych i informacjami o rosnącym bezrobociu. W tle uczestnicy rynku, krajowi i zagraniczni, będą widzieć kłopotliwą, od strony merytorycznej i politycznej, postawę RPP, dla której każda decyzja w sprawie wysokości stóp będzie wyborem z zakresu tzw. negatywnych kompromisów. Podobna będzie postawa Min. Finansów zauważalnie zakłopotanego zarówno dynamiką deficytu budżetowego w 2009 r. jak i coraz powszechniejszymi dla krajów grupy emerging markets trudnościami w znalezieniu wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowania deficytu budżetowego przez kolejne emisje skarbowych papierów dłużnych. Dla uważnych obserwatorów sytuacji finansów publicznych i rynku złotego nie jest zaskoczeniem istotny wzrost rentowności obligacji skarbowych konkurujących z lokatami bankowymi.

W takiej perspektywie dylematy wejścia Polski w tzw. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI