Wiceminister finansów: zakładam, że indeks WIRD zastąpi WIBOR od 1 stycznia 2023 roku

Wiceminister finansów: zakładam, że indeks WIRD zastąpi WIBOR od 1 stycznia 2023 roku
Artur Soboń, Źródło: MAP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wiceminister finansów Artur Soboń zakłada, że indeks WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego) jako alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podała w ub. tygodniu, że Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej dokonał wyboru indeksu WIRD jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

„Dzisiaj instytucje zajmujące się stabilnością, nadzorem nad finansami, także banki pracują nad rozwiązaniem które będzie optymalne. Wszystko wskazuje na to, że byłby to Warszawski Indeks Rynku Depozytowego. To w praktyce oznacza wskaźnik dużo bardziej odporny na wahania stóp procentowych” – powiedział Soboń w radiowej Jedynce.

Czytaj także: To WIRD ma zastąpić WIBOR; dokonano wyboru nowego wskaźnika >>>

„I gdyby on dzisiaj obowiązywał, a zakładam, że uda się, aby obowiązywał od 1 stycznia, to przy założeniu 25 lat i kredytu w wysokości 300 tys. zł, to każdego miesiąca nasza rata byłaby w stosunku do WIBOR-u o 250 zł mniejsza, więc bardziej odporny na wahania stóp wskaźnik alternatywny wobec WIBOR-u” – dodał.

Pytany, czy nowy wskaźnik dotyczyłby nowo udzielanych kredytów czy także dotychczasowe kredyty byłyby przeliczane wg tego wskaźnika, Soboń wskazał, że „na pewno jest to rozwiązanie, które dotyczy kredytów nowych”, co do kredytów już zaciągniętych stwierdził, że „nie chce tego przesądzać”.

Czytaj także: Prezes PFR na Forum Ekonomicznym w Karpaczu: proces zamiany WIBOR na WIRD zajmie 2 – 3 lata >>>

Odnosząc się do stwierdzenia o możliwości zamrożenia WIBOR-u na dwa lata na poziomie z 2019 roku, powiedział: „oczywiście, szansa na różne rozwiązania nierynkowe jest”.

„One są kosztowne i wbrew naszym zobowiązaniom europejskim. Bo przepisy [tzw. dyrektywa BMR] nakazują, żeby on był rynkowy” – podkreślił wiceminister.

„Moim zdaniem, lepszy trwały, stabilny, rynkowy wskaźnik, który będzie korzystny dla kredytobiorców niż czasowe rozwiązania” – podsumował.

WIRD to indeks transakcyjny

WIRD to indeks transakcyjny opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami.

Wybór indeksu oraz dobór parametrów do metody jego opracowywania poprzedzony był konsultacjami publicznymi z podmiotami rynku finansowego oraz niefinansowego. KS NGR dokonał wyboru spośród trzech propozycji: WIRD, WIRF (Warszawski Indeks Rynku Finansowego) i WRR (Warsaw Repo Rate).

Administratorem WIRD w rozumieniu rozporządzenia BMR jest GPW Benchmark, wpisany do rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Mapa Drogowa

Kolejnym krokiem KS NGR będzie przyjęcie Mapy Drogowej określającej harmonogram działań mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR wskaźnikiem WIRD.

Zastąpienie WIBOR innym wskaźnikiem zapowiedział w kwietniu premier Mateusz Morawiecki. Miałby być to jeden ze sposobów -oprócz m.in. tzw wakacji kredytowych – na zmniejszeniu obciążeń kredytobiorców i obniżenie (lub przynajmniej spowolnienie wzrostu) rat kredytów hipotecznych, które mocno w ostatnich miesiącach wzrosły. Według tych zapowiedzi nowy wskaźnik miałby obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, inaczej to stopa referencyjna rynku międzybankowego dla kontraktów kilkumiesięcznych. Na jej podstawie ustalane jest oprocentowanie kredytów hipotecznych.

Źródło: ISBnews