Western Union odnotowuje rosnącą rolę kobiet-emigrantek

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

western.union.01.400x267Firma Western Union, światowy lider w dziedzinie przekazów pieniężnych, przy okazji nadchodzącego Międzynarodowego Dnia Kobiet, pragnie podkreślić rosnący wpływ kobiet pracujących za granicą, zarówno na światową gospodarkę jak i na lokalne społeczności.

Z danych Międzynarodowego Instytutu Kształcenia i Badań nad Awansem Kobiet (UN-INSTRAW) wynika, że kobiety nadal odpowiadają za zarządzanie domowymi budżetami. Z tego powodu pozostają głównymi odbiorcami przekazów pieniężnych przesyłanych przez członków ich rodzin przebywających za zagranicą w celach zarobkowych. Okazuje się, że zarówno mężczyźni jak i kobiety wolą przesyłać pieniądze do kobiet, w efekcie dwie trzecie osób odbierających transfery gotówkowe to kobiety.

Dodatkowo badania potwierdzają, że równolegle rośnie znaczenie kobiet jako nadawców międzynarodowych przekazów pieniężnych. Według raportu Banku Światowego globalny rynek przekazów pieniężnych osiągnął w 2014 roku wartość 582 miliardów dolarów. Około połowę tej kwoty stanowią operacje realizowane przez kobiety. Potwierdzają to dane Western Union, które pokazują, że nadawcami blisko 51% przekazów realizowanych za pośrednictwem firmy są kobiety.

Co więcej, z badań Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) wynika, że kobiety pracujące za granicą wysyłają rodzinie większą część swoich dochodów niż mężczyźni, mimo, że statystycznie zarabiają mniej. Ponadto w porównaniu do mężczyzn, kobiety wykonują przekazy bardziej regularnie oraz przez dłuższy okres.  Analizy Western Union wskazują również, że pieniądze przesyłane przez kobiety są wykorzystywane bezpośrednio przez ich rodziny na zakup żywności, edukację, opiekę medyczną, bieżące opłaty i oszczędności, podczas gdy mężczyźni wydają nieco więcej na dobra konsumpcyjne.

– Kobiety, zwiększają swój udział w domowych budżetach i coraz częściej podejmują kluczowe decyzje dotyczące rodzinnych finansów. Zauważamy również, że wykorzystują przekazy pieniężne do przesyłania coraz większych kwot. Ma to istotny wpływ na rozwój lokalnych społeczności, ponieważ środki te przeznaczane są zazwyczaj na edukację – mówi Konrad Olszaniecki, Dyrektor Sprzedaży na Region Europy Centralnej i Wschodniej, Western Union.

Do niedawna dominowało przekonanie, że to głównie mężczyźni wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy, pozostając jedynymi żywicielami rodziny. Tymczasem z badań UN-INSTRAW wynika, że kobiety stanowią 48 proc. wszystkich migrantów. Co więcej kobiety nie tylko dołączają do swoich rodzin przebywających za granicą, ale także przenoszą się w celach zarobkowych aktywnie szukając zatrudnienia i zakładając własne firmy w krajach, w których postanawiają zamieszkać.  Trend ten potwierdzają dane GUS, z których wynika, że w latach 2004-2013 ponad 60 proc. emigrujących Polek, wyjechało za granicę w celach zarobkowych.

Badania pokazują też, że kobiety które wyjeżdżają w celach zarobkowych wybierają inne niż mężczyźni kierunki migracji. Podczas gdy mężczyźni najczęściej poszukiwali zatrudnienia w krajach uprzemysłowionych oferujących pracę w sektorze produkcji, kobiety wybierają głównie państwa o silnych gospodarkach opartych na usługach. Rynki te zapewniają im zdecydowanie większe możliwości i pozwalają na szybszy rozwój.

Kobiety-migrantki korzystają też z coraz bogatszej oferty pozwalającej na przesyłanie i odbieranie pieniędzy. Według Banku Światowego prawie 70 proc. Polek posiada konto w instytucji finansowej, 30 proc. posługuje się elektronicznymi metodami płatności, a 29 proc. korzystało z produktów oszczędnościowych w instytucji finansowej. Ponadto 2 proc. kobiet w Polsce deklaruje, że opłaca rachunki za pomocą telefonów komórkowych.

Trend ten dostrzega firma Western Union dostosowując swoją ofertę do szerokiego grona konsumentów – Światowy rynek przekazów pieniężnych jest bardzo zróżnicowany. Naszym zadaniem jako lidera, na tym rynku, jest zapewnienie wielokanałowego dostępu do usług i innowacyjnych rozwiązań wszystkim klientom w zależności od ich potrzeb i preferencji – dodaje Konrad Olszaniecki.

Klienci Western Union w Polsce mają do dyspozycji szerokie możliwości wyboru sposobu zarówno wpłat jak i wypłat przekazów pieniężnych. Mogą oni wybrać nie tylko nowoczesne kanały elektroniczne takie jak: Internet, bankomaty czy bankowość elektroniczna, ale również korzystać z usług firmy w trakcie zakupów w galeriach handlowych, podczas podróży, a nawet odbierać przekazy bezpośrednio w miejscu zamieszkania.

Źródło: Western Union