Warunki programu Mieszkanie dla Młodych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fn.2014.k2.foto.004.a.400xProgram Mieszkanie dla młodych (MdM) w głównej części skierowany jest do osób (małżeństw, osób samotnie wychowujących dziecko oraz tzw. singli w wieku do 35 lat, chcących nabyć na rynku pierwotnym4 swoje pierwsze mieszkanie (lokal mieszkalny, albo dom jednorodzinny) z wykorzystaniem kredytu (wyłącznie na zakup mieszkania).

Zatem ustawa wyklucza kredyty na zakup mieszkania i wyposażenia w kwocie stanowiącej co najmniej 50 proc. ceny zakupu mieszkania i na okres co najmniej 15 lat7 z państwowym dofinansowaniem wkładu własnego, którego przyznanie i wysokość zależna jest od powierzchni użytkowej mieszkania, średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie8 oraz liczby posiadanych dzieci.

Drugą grupą adresatów określoną w rozdziale czwartym ustawy MdM mogącą uzyskać wsparcie finansowe, jednakże na innych zasadach, są osoby fizyczne, które do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego, albo domu jednorodzinnego, nie ukończyły 36 lat10, spełniły warunki wymienione m.in. w art. 20 ustawy MdM i które po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki w związku z budową pierwszego własnego mieszkania (a także nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne).

Cały artykuł „Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Mieszkanie dla Młodych” znajdą Państwo w najnowszym numerze „Finansowania Nieruchomości – 2014/02”

aw