Warta wprowadza pierwszą gwarancję środowiskową dla małych i średnich firm

Warta wprowadza pierwszą gwarancję środowiskową dla małych i średnich firm
Fot. Warta
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta (TUiR Warta) wprowadziła pierwszą gwarancję środowiskową dla małych i średnich przedsiębiorstw, podała spółka.
Maksymalna suma gwarancji ubezpieczeniowej dla firm z segmentu MŚP nie przekracza 1 mln zł #MSP #Warta #ubezpieczenia

Nowy produkt wprowadzony przez TUiR Warta jest odpowiedzią na liczne zapytania ze strony właścicieli firm. Katalog podmiotów, które będą musiały się ubiegać o zezwolenie oraz zabezpieczenie, jest bardzo szeroki.

„Lista obejmuje m.in. podmioty prowadzące odzyskiwanie surowców wtórnych, czyli recykling, sortownie odpadów, ubojnie, mleczarnie, hodowle drobiu, instytuty badawcze, szpitale, a także wytwarzające odpady w związku z eksploatacją instalacji, np. warsztaty samochodowe czy lakiernie” – powiedział dyrektor Biura Produktów Korporacyjnych w Warcie Paweł Krak, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Warta we współpracy z platformą Carrot wprowadza nowy model likwidacji szkód całkowitych i sprzedaży wraku >>>

Ustawa o odpadach nałożyła na przedsiębiorców obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, a po jej nowelizacji również obowiązek złożenia zabezpieczenia roszczeń. Zabezpieczenie to ma na celu pokrycie kosztów wykonania zastępczego poniesionych przez samorządy m.in. na usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego. Kwoty te mogą wynosić od kilku do kilkuset tysięcy złotych. W składanym do urzędu wniosku o udzielenie zezwolenia przedsiębiorcy muszą zadeklarować tonaż i rodzaj odpadów – na tej podstawie wyliczana jest kwota wymaganego zabezpieczenia roszczeń, przypomniano.

Zabezpieczenie może zostać wniesione w różnej formie

Zabezpieczenie może zostać wniesione w różnej formie – w gotówce jako depozyt, w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczenia.

„Dla 'uwolnienia’ firmowych środków zdecydowaliśmy się stworzyć ofertę gwarancji środowiskowej – to pierwszy tego typu produkt na rynku stworzony z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, który nie posiada charakterystycznych dla polis ubezpieczeniowych wyłączeń odpowiedzialności” – dodał menadżer produktu w Warcie Bartosz Ornatowski.

Maksymalna suma gwarancji ubezpieczeniowej nie przekracza 1 mln zł

Maksymalna suma gwarancji ubezpieczeniowej dla firm z segmentu MŚP nie przekracza 1 mln zł. Oferowana jest ona z okresem obowiązywania do dwóch lat.

„Główną zaletą gwarancji jest brak konieczności blokady środków firmowych na rachunku administracji państwowej przez okres obowiązywania zezwolenia. Dzięki temu odblokowane w ten sposób środki firma może przeznaczyć na inwestycje lub na uregulowanie bieżących zobowiązań” – podkreślił Ornatowski.

Kiedy uruchamiane są środki z gwarancji?

Środki z gwarancji środowiskowej uruchamiane są wtedy, gdy organ administracji państwowej poniesie koszt usunięcia odpadów lub ich negatywnych skutków w środowisku, a także po ewentualnej akcji gaśniczej.

„Zabezpieczenie pokrywa koszt wykonania zastępczego, a wypłata świadczenia nie jest uzależniona od powstania szkody w środowisku. Dodatkowo pracujemy nad wprowadzeniem do oferty ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku, tak aby móc zapewnić naszym klientom kompleksową ochronę w tej dziedzinie. Jego wprowadzenie planowane jest na drugą połowę obecnego roku” – podsumował Krak.

Głównymi akcjonariuszami Warty są niemiecka Grupa Talanx i japoński ubezpieczyciel na życie Meiji Yasuda. W kwietniu 2014 r. Talanx zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Akcje Talanx AG są notowane także na głównym rynku giełdy we Frankfurcie (Deutsche Boerse AG), jak również na rynku regulowanym giełdy w Hanowerze (BOAG Boersen AG).

Źródło: Warta, ISBnews