Wakacyjne wydatki Polaków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.04.400x267Na wakacje wydamy w tym roku średnio 499 euro, czyli około 2060 złotych - wynika z badania EUROPEAN SUMMER BAROMETER™, przeprowadzonego przez Grupę Ferratum w 17 krajach UE. To 50,1% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. Na co przeznaczymy najwięcej pieniędzy? Jak wyglądamy na tle na-szych najbliższych unijnych sąsiadów?

Proporcjonalnie do swoich zarobków, wydamy więcej niż Niemcy (28,1%), Szwedzi (41,2%) i Czesi (46%), lecz mniej niż Słowacy (54,4%) czy Litwini (54,9%).

Średnio 16% wakacyjnego budżetu (około 330 złotych) przeznaczymy na podróże krajowe. – Wakacje spędzane w kraju, to trend, jaki obserwujemy w większości krajów UE, w których przeprowadzone zostało badanie – mówi Łukasz Kuleta, Marketing Manager w Ferratum Bank. – Średnie planowane wydatki Polaków nie są w tym przypadku wysokie. Wynika to stąd, że część z nas w ogóle nie planuje wakacyjnych wyjazdów. Dla wielu aktywnych zawodowo Polaków, jedyną możliwością pozostają wypady weekendowe. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach.

Nieco ponad 300 złotych (15% budżetu) pochłoną nam tego lata rozrywki towarzyskie: wizyty w barach i restauracjach, clubbing, czy wypoczynek na plaży. Co ciekawe, podobną wagę do rozrywek towarzyskich przywiązują – spośród naszych unijnych sąsiadów – tylko Szwedzi, którzy planują przeznaczyć na nie 16% swojego wakacyjnego budżetu. Słowacy przewidują, że na rozrywki towarzyskie przeznaczą w tym roku 12% ich wydatków, Czesi wydadzą na nie 11%, a Litwini i Niemcy po 10%.

Trzecią pozycją na liście najważniejszych wydatków Polaków tego lata, będą zakupy modnej w tym sezonie odzieży. Podobnie jak Szwedzi, przeznaczymy na nie średnio 12% urlopowego budżetu. W polskich warun-kach oznacza to kwotę rzędu około 250 złotych. Szwedzkie 12%, to jed-nak ponad dwukrotnie więcej – w przeliczeniu około 580 złotych. Propor-cjonalnie do posiadanego budżetu, jeszcze większą uwagę do stroju przywiązywać będą tego lata Litwini (16% wydatków), Niemcy (14%) i Słowacy (13%). Najskromniejsze plany shoppingowe mają w naszym regionie Czesi, którzy na garderobę przeznaczą około 200 złotych, czyli 11% planowanego budżetu.

Ważną pozycją w planowanych przez nas na lato wydatkach są także wydarzenia rodzinne: śluby, spotkania, rodzinne uroczystości. Planujemy wydać na nie 9% pieniędzy, czyli około 185 złotych. Więcej w spotkania rodzinne zainwestują Słowacy i Niemcy (po 13%). Czesi i Szwedzi oceniają wysokość tych wydatków identycznie jak my (9%). Na Litwie wydarze-nia rodzinne w ogóle nie znalazły się na liście wakacyjnych priorytetów.

Największą niespodzianką Barometru, okazują się jednak dane dotyczące sportu. Na jego uprawianie Polacy planują przeznaczyć tego lata 9% swojego budżetu. To ewenement na skalę europejską. Żaden z 17 badanych krajów, nie zbliżył się nawet do tego poziomu.

Źródło: Grupa Ferratum