W zbyt małym stopniu zabezpieczamy się przed zagrożeniami płynącymi z sieci

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nowe.technologie.06.250x167Globalny wskaźnik Microsoft Computing Safety Index pokazuje, że użytkownicy powinni zadbać o swoje dane przechowywane na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.

Microsoft w Polsce wraz z partnerami przeszkolił już 250 tysięcy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z zakresu bezpieczeństwa w sieci

Podczas międzynarodowego wydarzenia Safer Internet Day (Dzień Bezpiecznego Internetu), firma Microsoft zaprezentowała wyniki II edycji badania wskaźnika bezpieczeństwa korzystania z Internetu, czyli Microsoft Computing Safety Index (MCSI). Pokazują one, że mimo iż ponad połowa (55%) respondentów jest świadoma zagrożeń płynących z sieci, tylko 29% ankietowanych podejmuje proaktywne działania, by chronić swoje dane osobowe. Tegoroczna edycja badania MSCI objęła również bezpieczeństwo danych na urządzeniach mobilnych, z których wynika, że o ile aktualizację oprogramowania na swoich komputerach domowych regularnie wykonuje blisko połowa respondentów (42%), to w przypadku urządzeń mobilnych jest to zaledwie 28% badanych.

Badanie MCSI* objęło 10 000 użytkowników komputerów PC, smartfonów i tabletów z 20 krajów świata. Respondenci zostali zapytani o stosunek do bezpieczeństwa w internecie, a ich odpowiedzi osadzone były na skali od 0 do 100. Globalny średni wynik dla komputerów PC wyniósł 34, a dla urządzeń mobilnych 40. Skrócona wersja badania dostępna jest pod linkiem Microsoft Computing Safety Index Survey, gdzie można zbadać również swoje nawyki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Internecie.

Jakie jeszcze informacje ujawniły wyniki badania?

  • Kradzież hasła lub informacji z konta była wymieniana jako zagrożenie przez 47% respondentów. Wśród nich 33% zadeklarowało, że korzysta z bezpiecznych stron, a 28% unika korzystania z otwartej sieci Wi-Fi na urządzeniach mobilnych.
  • 48% badanych obawia się wirusów komputerowych, z czego 44% ma włączone zapory sieciowe, a ponad 53% instaluje oprogramowanie antywirusowe na swoich komputerach PC.
  • Mimo, że 45% respondentów obawia się kradzieży tożsamości, zaledwie 34% ma PIN do urządzeń mobilnych, a 38% deklaruje edukację w zakresie zwiększania bezpieczeństwa informacji przechowywanych na urządzeniach.

Microsoft oferuje narzędzia, które pomagają w zachowaniu bezpieczeństwa w Internecie. Można je znaleźć pod adresem http://www.Microsoft.com/security. Wśród nich znajduje się wiele praktycznych wskazówek, jakie może zastosować każdy użytkownik sieci:

  • Zabezpiecz dostęp do swojego komputera i kont poprzez silne hasła, a swój telefon poprzez unikalny kod PIN.
  • Nigdy nie płać rachunków, nie wykonuj przelewów ani żadnych innych transakcji czy działań biznesowych korzystając z komputerów publicznych lub pracując na swoim laptopie, ale korzystając z otwartej sieci Wi-Fi.
  • Uważaj na szpiegów – osoby, które mogą podejrzeć, jak wpisujesz hasło, PIN lub tego typu informacje do komputera czy telefonu.
  • Postępuj ostrożnie z podejrzanymi wiadomościami. Unikaj ofert, które brzmią zbyt dobrze, aby były prawdziwe i unikaj ich nadawców, nawet jeśli informacja nie została oznaczona jako wysłana z niebezpiecznego źródła.
  • Szukaj potwierdzenia, że strona jest bezpieczna i autoryzowana. Zanim wprowadzisz wrażliwe dane, sprawdź czy strona, na której jesteś jest zaszyfrowana (np. adres rozpoczyna się od „https” i obok lub w prawym dolnym rogu jest symbol kłódki).
  • Ogranicz otrzymywanie spamu w swojej skrzynce odbiorczej. Dziel się swoim adresem email i nazwą użytkownika na komunikatorach wyłącznie z osobami, które znasz lub godnymi zaufania instytucjami. Unikaj podawania ich na portalach społecznościowych, w ofertach o pracę czy różnego rodzaju katalogach internetowych.

Bezpieczeństwo w Internecie to również jeden z filarów działań strategicznych polskiego oddziału Microsoft. Firma od wielu lat współpracuje z Policją, Fundacją Dzieci Niczyje czy Fundacją Krzysztofa Hołowczyca w działaniach edukacyjnych w tym zakresie. Szczególnie ważną grupą, do której kierowane są działania firmy związane z bezpieczeństwem w Internecie są dzieci i młodzież. We współpracy z wymienionymi partnerami powstały materiały edukacyjne „3…2…1…Internet” dla uczniów szkół podstawowych oraz „W sieci” dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

„Pracownicy Microsoft jako wolontariusze prowadzą szkolenia dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Odwiedzają wybrane szkoły, na przykład te, do których uczęszczają ich dzieci, i prowadzą warsztaty w oparciu o materiały przygotowane przez Microsoft we współpracy z partnerami. To właśnie dzięki silnemu wsparciu i zaangażowaniu partnerów udało nam się wspólnie przeszkolić ponad 250 tysięcy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów w całej Polsce” – mówi Katarzyna Lorecka, Kierownik ds. Odpowiedzialności Społecznej w Microsoft.

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu co roku wolontariusze Microsoft wraz z policją przeprowadzają szkolenia dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.

„Współpraca z doświadczonymi partnerami – Fundacją Dzieci Niczyje i firmą Microsoft – umożliwiła nam wypracowanie atrakcyjnych materiałów edukacyjnych oraz stworzenie doskonałej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w tym zakresie. Przeszkoleni funkcjonariusze zyskują dodatkowe narzędzia i informacje, w jaki sposób tłumaczyć najmłodszym istotne kwestie związane z zagrożeniami wynikającymi z obecności w sieci” – mówi Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji – podkom. Przemysław Łabarzewski.

*) W badaniu MCSI wzięli udział ankietowani z Australii, Belgii, Brazylii, Chin, Egiptu, Francji, Hiszpanii, Indii, Indonezji, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Malezji, Meksyku, Niemiec, Rosji, Singapuru, Stanów Zjednoczonych, Turcji i Wielkiej Brytanii.