W przyszłym roku więcej kredytu na prowadzanie działalności poza granicami Polski

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.01.250x97Wyniki badania przeprowadzonego przez TNS wśród bankowców

Ponad 70% respondentów z sektora bankowego uważa, że liczba kredytów i pożyczek na finansowanie firm prowadzących działalność eksportową będzie wyższa bądź zdecydowanie wyższa w 2013 roku – to główny wniosek z badania przeprowadzonego przez TNS w październiku tego roku.

Niemal 45% bankowców uważa, że kondycja finansowa polskich firm działających na zagranicznych rynkach jest dobra. Zaledwie 10% respondentów ocenia ją negatywnie. Z badania przeprowadzonego na zlecenie ZBP wynika, że zdecydowanie powinna wzrosnąć liczba gwarancji i poręczeń. W opinii bankowców wpłynie to pozytywnie na zmniejszenie ryzyka finansowania firm w dobie kryzysu. Równocześnie bankowcy podkreślają jak ważne w procesie finansowania działalności firm na rynkach zagranicznych, jest partnerskie traktowanie się przez obie strony. Począwszy od indywidualnego podejścia banku do każdej sprawy kredytowej, aż do wzmacniania swoją pozycji negocjacyjnej pomiędzy firmą a klientem.

„Od dłuższego czasu widzimy, że kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw działających na zagranicznych rynkach jest dobra. Zdajemy sobie sprawę, że polscy przedsiębiorcy są zainteresowani rozwojem poprzez wejście na rynki zagraniczne. Nie dziwią zatem wyniki badania przeprowadzonego wśród bankowców, w którym trzy czwarte respondentów zadeklarowało, że spodziewa się zdecydowanego wzrostu liczby kredytów i pożyczek w 2013 roku na cele związane z prowadzeniem działalności poza granicami Polski” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Z badania wynika również, że wciąż najpowszechniejszym narzędziem finansowania działalności na eksport z Polski jest kredyt. Dotyczy to jednak przede wszystkim banków komercyjnych, w których połowa (51%) respondentów deklaruje, że ich klienci korzystają z kredytów, wobec 38% takich deklaracji wśród ankietowanych w bankach spółdzielczych. Zdecydowanie gorzej sytuacja przedstawia się w kwestii gwarancji i poręczeń, które stanowią blisko jedną czwartą (26%) instrumentów finansowania przedsiębiorstw. Taki podział w zakresie finansowania, w opinii 38% bankowców wynika z dość dużych obostrzeń, związanych zabezpieczeniami kredytu oraz zbyt skomplikowanych procedur uzyskania kredytu. W dalszej kolejności bankowcy wymieniają koszty uzyskania kredytu oraz zbyt krótki czas kredytowania. Ponad połowa ankietowanych z banków komercyjnych (52%), oraz (40%) z banków spółdzielczych postrzega niepewną sytuację finansową przedsiębiorcy jako główną przyczynę odmownej decyzji o udzieleniu kredytu (prawie 48% ogółu ankietowanych). Niemal co czwarty (23%) respondent wskazuje przyczynę w braku zabezpieczeń – w tym 22% banki komercyjne i 24% banki spółdzielcze.

„Z relacji polskich banków z biznesem wynika, że polscy przedsiębiorcy są zainteresowani rozwojem poprzez wyjście na rynki zagraniczne tylko nie zawsze posiadają odpowiednie narzędzia. Uważa tak prawie 96% ankietowanych. Szczególnie zakres dostępu mikro, małych i średnich firm do finansowania zewnętrznego w tym temacie musi być rozwijany. ” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.