Pengab w marcu zareagował głęboką korektą w związku z wojną w Ukrainie; najniższy poziom od dwóch lat

Pengab w marcu zareagował głęboką korektą w związku z wojną w Ukrainie; najniższy poziom od dwóch lat
Fot. stock.adobe.com/Rasi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W marcu 2022 roku Index Pengab odnotował wartość minus 16.1 pkt, m/m jest niższy o 29.2 pkt., wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez ZBP i firmę Minds & Roses.

Krzysztof Pietraszkiewicz, ZBP: Wojna w Ukrainie odbiła się wyraźnym echem wśród bankowców. 62 proc. uważa, że konsekwencje wojny w Ukrainie wpłyną negatywnie na sytuację w bankowości, jednak nie zakłócą ciągłości działania systemu bankowego.

Główny indeks Pengab również zareagował głęboką korektą (-29,2 pkt.) notując wartość podobną do tej z początku wybuchu pandemii.

Szczególnie niepokojąco prezentują się badania dotyczące prognoz makroekonomicznych – spadek dla gospodarstw domowych (-23 pkt.), gospodarki kraju (-25 pkt.) oraz przedsiębiorstw (-13 pkt).

Pesymistyczne nastroje panują również w ocenie perspektyw rynku kredytów i depozytów zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. W porównaniu do lutego bankowcy zweryfikowali również o 2 pkt prognozy tegorocznej inflacji i przewidują jej poziom na prawie 11 proc.(10,85).

Monitor Bankowy: Index Pengab marzec 2022

Źródło: ZBP, Minds & Roses

Czytaj także: Pengab w lutym ’22 wyniósł 13,1 pkt., słabnie dynamika aktywności klientów

Marcin Idzik, Minds & Roses: W marcu Index Pengab odnotował wartość minus 16.1 pkt, m/m jest niższy o 29.2 pkt. Indeks prognostyczny m/m spadło 22.0 pkt. do poziomu 5.0 pkt., a indeks ocen jest niższy m/m o 36.6 pkt. uzyskując poziom minus 27.3 pkt.

Marcowy odczyt wskazuje na dalszą pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej, ale także znaczący spadek zainteresowania klientów produktami depozytowymi.

W perspektywie sześciomiesięcznej odnotowano dalsze pogorszenie prognoz na rynku kredytowym z wyraźną negatywną perspektywą.

W marcu dziewiąty miesiąc z rzędu zaobserwowano pogorszenie odczytu indeksów prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych.

Czytaj także: Pengab w styczniu w dół; spada popyt na kredyty

Wojna w Ukrainie i jej wpływ na sektor bankowy

W opinii jednej trzeciej badanych (33 proc.) wojna w Ukrainie będzie miała wpływ na ciągłość działania systemu bankowego w Polsce. Przeciwnego zdania jest 68 proc. badanych.

Konsekwencje wojny w Ukrainie w ocenie 62 proc. badanych wpłyną negatywnie nasytuację i kondycję banków działających w Polsce. Odmiennego zdania jest 38 proc. badanych.

W związku z rozpoczęciem wojny na Ukrainie 91 proc. badanych obserwuje wzrost zainteresowania gotówką, 85 proc. zwiększone wypłaty z rachunków oszczędnościowych. Dwie trzecie (72 proc.) zaobserwowało wzrost niepokoju klientów o bezpieczeństwo ich depozytów, a 60 proc. sygnalizuje spadek zainteresowania klientów produktami bankowymi.

Index Pengab marzec 2022 – wskaźniki

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 13 pkt i w marcu wynosi minus 47 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 7 pkt, a r/r spadło o 45 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 22 pkt, a r/r jest niższe o 67 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł m/m o 53 pkt i wynosi minus 41 pkt.” ‒ podano w raporcie.

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 46 pkt i wynosi obecnie minus 33 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 75 pkt, a r/r spadek o 72 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 53 pkt, a r/r jest niższe o 27 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadł o 7 pkt i wynosi 3 pkt”  ‒ czytamy w materiale.

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 18 pkt i wynosi minus 13 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 13 pkt, a r/r jest niższy o 6 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m spadł o 21 pkt, a r/r jest niższy o 26 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 16 pkt i wynosi obecnie minus 10 pkt.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 21 pkt i wynosi-1 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 58 pkt, a r/r spadł o 68 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 31 pkt, a r/r jest wyższy o 9 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 39 pkt i wynosi obecnie minus 37 pkt” ‒ czytamy dalej.

W marcu odnotowano m/m pogorszenie odczytów prognoz sześciomiesięcznych na wszystkich rynkach zarówno kredytowych, jak i depozytowych. Największe korekty nastąpiły w przypadku kredytów inwestycyjnych oraz kredytów konsumpcyjnych. Rekordowy spadek odnotowano także w projekcji aktywności klientów indywidualnych na rynku lokat terminowych.

W marcu odnotowano dziewiąty miesiąc z rzędu pogorszenie sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 68 pkt, m/m jest niższa o 13 pkt, a r/r jest niższa o 41 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 74 pkt, m/m jest niższa o 23 pkt, a r/r spadła o 42 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 72 pkt, m/m jest niższa o 25 pkt., a r/r jest spadła o 48 pkt” ‒ napisano w raporcie.

Kurs euro/złoty

Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,86 na koniec kwietnia 2022 r., wynika z „Monitora Bankowego”.

Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 4,4 zł, a dla kursu CHF/PLN – 4,7 zł.

Miesiąc wcześniej było to odpowiednio: 4,5 zł za euro, 4,04 zł za dolara i 4,32 zł zł za franka szwajcarskiego.

Na rynku walutowym ok. godz. 11:20 (31.03.) za euro płacono 4,66 zł, za dolara – 4,19, a za franka – 4,53.

Bankowcy z 90 placówek oczekują, że inflacja w okresie grudzień 2021 – grudzień 2022 wyniesie 10,85%.

W lutym 2021 r. w Polsce odnotowano inflację CPI w wysokości 8,5% r/r.

Źródło: ZBP, Minds & Roses

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8-29 marca. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 90 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.