W Krakowie powstanie Centrum Kreatywności i Dizajnu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

edukacja.nauka.01.400x305Wojewoda Małopolski oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podpiszą w dniu 6 lipca porozumienie inicjujące działania zmierzające do powstania w Krakowie Centrum Kreatywności i Dizajnu.

Centrum ma być unikatową w skali kraju instytucją działającą w oparciu o kadry i studentów czterech krakowskich uczelni publicznych, tj. Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – koordynatora tych działań. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę około 75 000 000 zł.

Pomysł stworzenia Centrum Kreatywności i Dizajnu zrodził się z potrzeby wsparcia konkurencyjności gospodarki poprzez rozwój kadr i zdolności w zakresie wzornictwa przemysłowego i innych form kreatywności.

Działalność tej placówki nastawiona będzie na szeroką współpracę pomiędzy czterema uczelniami i przedsiębiorstwami, a jej głównym celem będzie dążenie m.in. do:

 • podniesienia świadomości przedsiębiorców na temat roli i znaczenia kreatywności oraz
 • dizajnu w rozwoju firm;
 • tworzenia interdyscyplinarnych projektów dzięki wykorzystaniu unikatowych kompetencji
 • uczelni krakowskich, w tym we współpracy z przedsiębiorstwami;
 • promowania postaw kreatywnych i roli dizajnu m.in. poprzez organizowanie sympozjów,
 • konferencji, spotkań, wystaw oraz warsztatów;
 • zwiększania zysków ze sprzedaży produktów i usług wytwarzanych w regionie;
 • promocji regionu jako europejskiego ośrodka rozwoju przemysłów kreatywnych i dizajnu;
 • promocji dorobku regionu w zakresie dizajnu;
 • tworzenia miejsc pracy w przemysłach kreatywnych i wspomagania aktywizacji zawodowej;
 • poprawy funkcjonalności i estetyki w przestrzeni publicznej regionu.

Inicjatorem i pomysłodawcą Projektu jest Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Społeczny Pełnomocnik Rektora UEK ds. Kultury i Sportu. Koordynatorem przedsięwzięcia będzie Prof. dr hab. Łukasz Mamica z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK.

Porozumienie podpisane zostanie w poniedziałek 6 lipca o godz. 9.00 w gabinecie Rektora UEK (Budynek Główny, pok. 118). Jego sygnatariuszami będą Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski oraz Prof. Andrzej Chochół, Rektor UEK. W spotkaniu weźmie także udział Prof. Jerzy Hausner.

Piotr Bednarski
Rzecznik Prasowy
Centrum Kancelarii Rektora
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie