W jakich sytuacjach korzystamy z przelewów natychmiastowych?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Już dwie trzecie klientów banków uważa przelewy natychmiastowe za przydatną usługę - wynika z badania opinii, przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich i KIR. Przynajmniej raz zlecał je co piąty Polak posiadający konto. Zdaniem ankietowanych, z usługi warto skorzystać zwłaszcza wtedy, gdy trzeba uregulować rachunki w dniu ich zapadalności lub gdy chcemy mieć pewność, że odbiorca otrzyma środki od razu. Wzrost zapotrzebowania na płatności natychmiastowe potwierdzają wyniki badania, a także rosnące statystyki systemu Express Elixir.

W tegorocznym badaniu „Wizerunek polskiego sektora bankowego”*, zrealizowanym przez TNS Polska, blisko dwie trzecie ankietowanych klientów banków doceniło funkcjonalność przelewów natychmiastowych w codziennych sytuacjach. W tej grupie, 38 proc. respondentów wskazało, że korzysta z usługi do regulowania płatności za rachunki (wzrost o 17 p.p. w porównaniu z 2015 r.), czy spłaty raty kredytu (19 proc. wobec 8 proc. w 2015 r.). Niemal co trzeci badany (30 proc.) wykonuje przelew natychmiastowy, gdy chce mieć pewność, że trafi on do odbiorcy niezwłocznie – dla porównania, w ubiegłym roku odpowiedziało tak 23 proc. ankietowanych. Transakcje natychmiastowe są doceniane także w relacjach biznesowych – zwłaszcza, gdy należy pilnie uregulować zobowiązania wobec kontrahentów – co deklaruje 24 proc. osób biorących udział w badaniu (13 proc. w 2015 r.).

W opinii 10 proc. ankietowanych, przelewy natychmiastowe są również przydatne m.in. podczas zakupów on-line, gdy zależy nam, aby przelew jak najszybciej dotarł do sprzedawcy, co ma wpływ na czas realizacji zamówienia (w 2015 r. odpowiedziało tak 9 proc. uczestników badania), czy w sytuacji, gdy chcemy wykorzystać okazję, np. kupić bilety lotnicze w ofercie ‘last minute’ (wzrost o 2 p.p. w porównaniu z ub.r.).

– Trendy zdiagnozowane w oparciu o wyniki przeprowadzonego sondażu, świadczące o rosnącym zainteresowaniu przelewami natychmiastowymi wśród klientów banków, odzwierciedlone są w statystykach systemu Express Elixir – mówi Michał Szymański, wiceprezes Zarządu KIR. – W czerwcu 2016 r. rozliczyliśmy 225,7 tys. takich transakcji, a ich łączna wartość przekroczyła 871 mln zł. Dla porównania, w czerwcu ubiegłego roku zrealizowaliśmy ponad 121,6 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 554 mln zł. Warto przy tym zauważyć, że zwiększa się również liczba banków,  komercyjnych i spółdzielczych, które wdrażają to rozwiązanie. Tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku do systemu Express Elixir przystąpiło 19 banków – dodaje M. Szymański.

System Express Elixir jest wykorzystywany także do obsługi przelewów na numer telefonu między indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK. Obecnie usługa jest dostępna w PKO Banku Polskim, ING Banku Śląskim, Banku Millennium, Banku Zachodnim WBK oraz mBanku.

* Badanie przeprowadzone zostało w marcu 2016 r. w ramach cyklicznego wielotematycznego badania Omnibus na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie klientów banków w wieku 15+. Liczebność próby: N=506. Badanie  zrealizowane przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich we współpracy z KIR.

Źródło: KIR