VIII Międzynarodowa Konferencja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.01.250x167W dniu 29 czerwca 2012 r o godzinie 9:00 w Sali "Pod Kopułą" w Ministerstwie Gospodarki przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie (wejście od ul. Wspólnej) odbędzie się VIII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2012 New Energy User Friendly "Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej"

 

Polska przechodzi na „zieloną stronę mocy” – jej przekształcenie z gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną jest nieuniknione. Nie ma wątpliwości, że reforma ta będzie dla nas prawdziwym wyzwaniem. Najważniejsze jednak, aby transformacja przebiegała w sposób uporządkowany i faktycznie prowadzący do osiągnięcia założonego celu.

Celem dla Polski jest przyjęcie sformułowanych przez Unię Europejską zapisów pakietu klimatyczno – energetycznego. Jednym ze sposobów na ich osiągnięcie jest wdrożenie propozycji Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji. Propozycja nazywana Białą Księgą jest realnym programem redukcji emisji stworzonym przez ekspertów specjalnie dla naszego kraju i stanowi punkt wyjścia do tworzonego Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Podczas tegorocznej edycji konferencji NEUF organizowane jest jako wydarzenie towarzyszące – otwarte posiedzenie Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji podczas którego przedstawione zostaną wytyczne do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Natomiast podczas zasadniczej części konferencji NEUF omawiane będą istotne z punktu widzenia polskiej gospodarki zagadnienia prawne, ekonomiczne i techniczne, które mają strategiczny wpływ na budowanie niskoemisyjnej gospodarki opartej na przyjaznych dla środowiska technologiach.

Na posiedzeniu zostaną omówione potrzeby wprowadzenia w życie m.in. legislacji w zakresie działalności prosumenckiej w energetyce. Zaproszeni eksperci z branży energetycznej przedstawią też realne scenariusze w zakresie niezbędnych inwestycji. Przedstawiona zostanie strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (w tym realne szacunki potencjalnych nowych miejsc pracy tzw. green jobs w związku z planowanymi inwestycjami w OZE). Przedstawiciele Komisji Europejskiej powiedzą, w jaki sposób zaostrzające się wymogi związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych będą wpływać na priorytety polityki energetycznej UE. Z kolei przedstawiciele polskiego rządu przedstawią strategię klimatyczną dla Polski w kontekście unijnych wymogów redukcji emisji CO2 do 2050 roku. W trakcie sesji dyskusyjnych prowadzonych przez dziennikarzy ekonomicznych organizatorzy postarają się odpowiedzieć na pytania:

  • Czy gospodarka niskoemisyjna jest gwarantem trwałego zrównoważonego rozwoju dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej?
  • Jaki miks energetyczny dla polskiej gospodarki w kontekście zwiększających się wymogów klimatycznych i zapotrzebowania na energię – realne scenariusze
  • Czy budowa systemu energetyki rozsianej i rozproszonej powinna być najważniejszym celem gospodarczym Polski?

Udział w konferencji i otwartym posiedzeniu Społecznej Rady Narodowego Programu Reduckji Emisji potwierdzili:
Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, Marcin Korolec, Minister Środowiska, prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, dr Janusz Steinhoff, Wiceprzewodniczący Społecznej Rady NPRE, dr Dariusz Ledworowski ze Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Beata Jaczewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Jacek Piekacz, Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Zewnętrznych EDF Polska, dr Bartosz Wojszczyk, Dyrektor Zarządzający, Globalny Rozwój i Strategia, GE Energy, Sylwester Śmigiel, Przewodniczący FREE, Prezes Zarządu GASPOL, Janusz Moroz, Członek Zarządu, RWE Polska, Marek Walczak, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, prof. Andrzej Kraszewski, Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska PW, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, były Minister Środowiska, prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady NPRE, Maciej Zajdel, Prezes Zarządu IVG, Jacek Szymczak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Maciej Stańczuk, Prezes Zarządu, Polski Bank Przedsiębiorczości, Zbigniew Szpak, Prezes Zarządu, Krajowa Agencja Poszanowania Energii Herbert Leopold Gabryś, Przewodniczący Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. W celu rejestracji należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 25 czerwca 2012 na adres zgloszenia@proinwestycje.pl

Alicja Mazur