VII Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

150430.7.Kongres.400x6 maja 2015 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych rozpoczęło się największe akademickie wydarzenie związane z prawem i biznesem - VII Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego. Podczas pierwszego dnia paneliści i mówcy skupili się się na temacie "Private Banking - ideał bankowości".

Wydarzenie, organizowane przez członków Koła Naukowego Prawa Bankowego oraz Koła Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych działających na Uniwersytecie Warszawskim, co roku wspierane jest przez najważniejszych przedstawicieli sektorów, wychodząc poza ramy uniwersyteckiej konferencji. „To już kolejna siódma edycja Kongresu  Prawa Bankowego,  a teraz także Rynku Kapitałowego wspólnie, choć pierwszy Kongres rozpoczynaliśmy w okresie, kiedy zaczynał się kryzys – a dzięki temu, co dokonało się w dziedzinie prawa bankowego, a także zmian struktury systemu bankowego – jest to wydarzenie zmieniające oblicze bankowości, a tempo zmian jest wyjątkowe” – tak mowę otwierającą Kongres rozpoczął jeden z członków Rady Programowej, a zarazem opiekun Koła Naukowego Prawa Bankowego – prof. Hanna Gronkiewicz- Waltz.  Pani Profesor skupiła się przede wszystkim na rozwoju systemu bankowego, jak i samej bankowości na przestrzeni lat następujących po przemianie ustrojowej po 1989 r., a także zmianach w tych dziedzinach po niedawnym kryzysie finansowym  z 2007 r, – „często określa się, iż był to 2008 r., niektórzy zaczynają od Lehman Brothers, choć tak naprawdę pierwsze aktywności pojawiły się właśnie w Europie, nie w Stanach Zjednoczonych”.

Pierwsza prezentacja  tego dnia została poprowadzona przez przedstawicieli kancelarii Weil, Gotshal  & Manges  – Mecenasa Łukasza Gasińskiego oraz Mecenas Katarzynę Łukaszewicz. Poruszona została złożona problematyka skutków prawnych nałożenia zakazu wykonywania prawa głosu dominującego akcjonariusza na walnym zgromadzeniu banku  na podstawie art. 25l Prawa bankowego. Prelegenci odpowiedzieli przede na pytania „Jakie konsekwencje ma pozbawienie prawa głosu dla akcjonariuszy innych niż ten, który został pozbawiony prawa głosu, czy rodzi to jakieś obowiązki administracyjno-prawne”, a także „Czy pozbawiony prawa głosu akcjonariusz ma prawo do zaskarżania uchwał na walnym zgromadzeniu”. Jak wspomniał Pan Łukasz Gasiński – jest to stosunkowo nowy problem pojawiający się ostatnio chociażby w opinii publicznej, gdyż „do tej pory w praktyce miała miejsce tylko jedna sytuacja, kiedy podmiot dominujący w banku w Polsce został pozbawiony prawa głosu”.

Następnie poprowadzony został szereg prezentacji przedstawicieli kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Pana Marcina Olechowskiego („Zakres obowiązków informacyjnych banku względem klienta”), a także Partnera Grzegorza Dyczkowskiego oraz oraz Associate Katarzynę Łukaszewicz reprezentujących Norton Rose Fulbright („Obligacje High Yield i możliwości ich notowania w Polsce”), tak aby przejść do kolejnej części wydarzenia skupiającego się stricte na bankowości prywatnej.

Pani Iwona Żelazna, Koordynator Art Concierge w Noble Concierge Sp. z.o.o., w swojej prezentacji dotyczącej niefinansowych usług private banking, w szczególności tzw. art. banking oraz art concierge przypomniała, że Polski rynek sztuki szacowany jest na około 300-350 mln złotych, ale jego potencjalna wartość jest siedem razy większa. Wspomniała również, że „dopiero  w 1979 r. nastąpiło zbliżenie rynku kapitałowego do rynku dzieł sztuki”. W Polsce inwestowanie w dzieła sztuki, w przedmioty unikatowe wciąż nie jest popularne, ale zainteresowanie rośnie.

Kolejne wystąpienie, które uświetniło wydarzenie zostało wygłoszone przez Pana Mikołaja Wiatrowskiego, Zastępcę Dyrektora Centrum Bankowości Prywatnej w PKO Banku Polskim. Mówił on o perspektywach rozwoju private banking w kraju i na świecie,  stwierdził, że rośnie zainteresowanie doradztwem profesjonalnym, co ma niebagatelny wpływ na bankowość prywatną i zarządzanie majątkiem. PKO Bank Polski jest partnerem strategicznym wydarzenia.

Wystąpienie, które publiczność nagrodziła największymi brawami wygłosił Pan Arkadiusz Wojciechowski – Dyrektor Zarządzający Poland Sotheby’s International Realty., który w rynku usług dla najbogatszych w Polsce widzi duży potencjał: „Przyjmuje się, że klientów HNWI w Polsce jest ok. 47.000, choć ta liczba dość lawinowo rośnie i twierdzi się, że w ciągu najbliższych 2-3 lat powinna się podwoić”. Kim jest typowy przedstawiciel Ultra NHWI (High-Net-Worth Individuals) czyli kim są najbogatsi? To ludzie mający przeciętnie 59 lat, którzy w 64% sami doszli do majątku szacowanego przeciętnie na 141 mln $.

W panelu dotyczącej „małej czarnej” czyli prestiżowych kart kredytowych takich jak Inifinity VISA wystąpili Adrian Kurowski – Dyrektora Visa Europe w Polsce, Katarzyna Fatyga, Dyrektor Generalna Diners Club Polska, Piotra Helbich, Dyrektora Biura Kart i Płatności w Departamencie Produktów Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim oraz moderator dyskusji oraz członek Rady Programowej wydarzenia Paweł Widawski – Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich. Na pytanie jak banki podchodzą do kart premium, Pan Adrian Kurowski odpowiedział, że w polski rynek z perspektywy kart płatniczych jest ciągle rozwijającym się, Polacy produktów kartowych nadal się uczą, ale płatności zbliżeniowe lub płatności za pomocą telefonu komórkowego są bardzo powszechne – nawet w porównaniu do niektórych krajów zachodniej Europy. Padło też ze strony Dyrektora Widawskiego przewrotne pytanie – jak będą wyglądały produkty premium, gdy nowoczesne wykorzystanie m.in. telefonów sprawi, że karty znikną? Paneliści byli zgodni, chodź szczególnie ze strony reprezentantów Diners Club i VISA czuć było obawę – „Jeszcze wiele lat minie za nim karty zmigrują do telefonów,  z prostej przyczyny – nie każdy chce być zależny od technologii, która jest obarczona pewnego rodzaju niepewnością.”.

Wystąpienie podsumowujące wydarzenie odnosiło się do bieżącej i ważnej kwestii uchylenia bankowego tytułu egzekucyjnego z perspektywy regulatora. Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Pan Wojciech Kwaśniak powiedział: „Dokonując zmian systemowych w dotychczasowym stanie prawnym i praktykach działalności na rynku finansowym, a dotyczących relacji szczególnych, bo łączących banki z ich klientami, zawsze należy pamiętać, iż banki to instytucje, w których dobro deponentów powierzających im swoje oszczędności oraz stabilność całego systemu bankowego oraz rynku finansowego, w którym banki mają szczególną rolę i dominującą pozycję, jest dobrem nadrzędnym.”

Drugi dzień Kongresu rozpocznie się już dzisiaj, zaraz po debiucie Wirtualnej Polski, na Sali Notowań (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie).

150507.relacja.01.400x150507.relacja.02.400x150507.relacja.03.400x150507.relacja.04.400x150507.relacja.06.400x150507.relacja.08.400x

Paulina Strzemińska
Joanna Wośkowska
Organizatorzy VII Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego