VI Kongres Innowacyjnej Gospodarki

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

parp.01.400x151Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w VI Kongresie Innowacyjnej Gospodarki, który odbędzie się w dniach 9-10 czerwca w Warszawie.

To wydarzenie mające na celu stworzenie otwartej platformy wymiany opinii pomiędzy wszystkimi uczestnikami-beneficjentami proinnowacyjnych działań w naszym kraju, która posłuży do wypracowania konkretnych rozwiązań, przyspieszających proces transformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu innowacyjnego.

Tematyka Kongresu to m.in.: Digital Cities, idea raportu „Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040”; B+R/ open innovation: zmiana pokoleń; Innowacje w Polsce: kierunki rozwoju; Fundusze unijne – focus na nowe horyzonty; Od własności intelektualnej do własności produktu; Business Angels & Venture Capitals, itd.

Organizatorem wydarzenia jest Krajowa Izba Gospodarcza oraz Globe Forum. Kongres Innowacyjnej Gospodarki jest pod honorowym patronatem Prezydenta RP, a partnerem instytucjonalnym wydarzenia jest m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Patentowy, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Szczegóły wydarzenia znajdują się: kongresig.pl/pl/

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości