Ustawa okołobudżetowa z podpisem prezydenta. Zmiany m.in. w wynagrodzeniach nauczycieli

Ustawa okołobudżetowa z podpisem prezydenta. Zmiany m.in. w wynagrodzeniach nauczycieli
Fot. stock.adobe.com/Anastasiia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, czyli tzw. ustawą okołobudżetową; zmiany dotyczą m.in. podwyższenia wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta.
Zmiany dotyczą m.in. podwyższenia wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli #UstawaOkołobudżetowa #budżet

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. podwyższenia wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli, środków na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, finansowania wychowania przedszkolnego i części oświatowej subwencji ogólnej.

Podczas prac w parlamencie Sejm zgodził się na senacką poprawkę dotyczącą ustalania wysokości odpisu przeznaczonego na fundusz nagród ministra i kuratorów oświaty. Senat zaproponował, aby punktem wyjścia do ustalenia kwoty przeznaczonej na ten cel była nie kwota bazowa obowiązująca w 1 stycznia 2018 r., jak uchwalił Sejm, tylko kwota bazowa obowiązująca 1 stycznia 2020 r.

Czytaj także: Senat przyjął ustawę okołobudżetową z poprawkami >>>

Zwiększenie o 50 mln zł rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

Druga z poprawek, na które zgodził się Sejm, dotyczy zwiększenia o 50 mln zł rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy celowej budżetu państwa.

Ustawa zakłada, że płace nauczycieli mają wzrosnąć o 6 proc. od września tego roku. W ustawie zapisano, że nauczyciele mają otrzymać podwyżkę nie później niż do 30 września 2020 r., z wyrównaniem od 1 września.

Szczegóły projektu ustawy budżetowej na rok 2020

Ustawa okołobudżetowa jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020. Przewiduje, że ponad 2,2 mld zł z Funduszu Pracy zostanie wydane na finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych. Przewidziano też finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (kwotą 310 mln zł) refundacji pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników.

Zabezpiecza ona np. środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej Prezesa ZUS, zabezpiecza też możliwość finansowania wydatków związanych z modernizacją wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa (433,1 mln zł). 

Źródło: PAP BIZNES