Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych uchwalona

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

infomonitor.01.150xSamorządy, zakłady komunalne i fundacje będą mogły informować biuro informacji gospodarczej (BIG) o zaległych zobowiązaniach finansowych. A w zarządach BIG-ów nie będą mogły zasiadać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe.

Tak 9 kwietnia 2010 r. zdecydowali posłowie, przyjmując większość poprawek Senatu do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Odrzucili tylko jedną z 22 zaproponowanych, w której senatorowie wnioskowali o ustalanie terminów „w dniach”, a nie „w dniach roboczych”.

Nowe przepisy mają poprawić ochronę wierzycieli oraz usprawnić współpracę między biurami informacji gospodarczej a Biurem Informacji Kredytowej..

Jedną z najważniejszych zmian jest to, że zobowiązania mogą być przekazywane do biur informacji gospodarczych, w tym do najbardziej znanego – InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej SA, przez wszystkich wierzycieli. Do tej pory informacje o zaległych zobowiązaniach mogli przekazywać tylko niektórzy przedsiębiorcy. A jak powszechnie wiadomo, z zatorami finansowymi borykają się także jednostki samorządu terytorialnego, zakłady komunalne, fundacje oraz stowarzyszenia.

Kolejną zmianą jest to, że informacje do biur będą mogli przekazywać również tzw. wierzyciele wtórni, którzy nabyli wierzytelności np. od banku. Ma to podnieść wiarygodność systemu informacji gospodarczej. Do tej pory bowiem z chwilą zbycia wierzytelności przez bank informacja o niespłaconych zobowiązaniach znikała z rynku.

Ustawa przewiduje także, że zainteresowani mogą wystąpić o ujawnienie danych gospodarczych o zobowiązaniach swych dłużników, jeśli mają od niego upoważnienie. Jego ważność wynosi 30 dni od udzielenia.