Ustawa o maksymalnych cenach energii doprowadzi do upadłości firm energetycznych?

Ustawa o maksymalnych cenach energii doprowadzi do upadłości firm energetycznych?
Ceny energii elektrycznej Fot. stock.adobe.com/1599685sv
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Projekt ustawy o maksymalnych cenach energii może doprowadzić do upadłości część firm energetycznych - uważają eksperci z kancelarii prawnej DLA Piper. Ich zdaniem przewidziane rekompensaty dla spółek obrotu nie pokryją w pełni poniesionych strat. Firmy mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi.

„Sposób kalkulacji rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu przypomina mechanizm, który ustawodawca wprowadził regulacją o zamrożeniu cen energii w 2019 roku. Wówczas rekompensata była wyliczana na podstawie tzw. ceny średnioważonej, a nie rzeczywistej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwa obrotu. Spowodowało to poniesienie przez sektor obrotu wielomiliardowych strat, a część przedsiębiorstw doprowadziło do niewypłacalności” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Krzysztof Kycia, partner współzarządzający oraz szef praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych w DLA Piper w Warszawie.

Aktualne propozycje oznaczają, że i tym razem możemy się spodziewać podobnych problemów na rynku oraz prawdziwej lawiny sporów sądowych dotyczących odszkodowań ze strony sprzedawców energii.

– dodał ekspert.

Czytaj także: Rząd przyjął projekt o maksymalnych cenach energii dla MŚP, samorządów i podmiotów wrażliwych >>>

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął Ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, która zamraża ceny energii elektrycznej dla małych i średnich firm, samorządów, odbiorców wrażliwych oraz gospodarstw domowych. Zgodnie z nowymi przepisami dla gospodarstw cena maksymalna wyniesie 693 zł za MWh (po przekroczeniu limitu 2 tys. kWh), a dla samorządów i sektora MŚP – 785 zł za MWh. Dostawcom energii przysługiwać będą rekompensaty, szacowane na 19,7 mld zł.

Jak wskazują prawnicy DLA Piper, ustawa nie przewiduje pełnej rekompensaty dla sprzedawców energii opartej na różnicy pomiędzy ceną maksymalną a ceną zawartą w umowie sprzedaży. Podstawą wypłaty rekompensat ma być natomiast miesięczna cena referencyjna, którą publikować ma Towarowa Giełda Energii. To oznacza, że rekompensaty nie pokryją w pełni poniesionych strat.

Pominięto kwestię rekompensat dla przedsiębiorstw

„Ustawodawca nie tylko całkowicie pominął w kalkulacji rekompensaty dla przedsiębiorstw obrotu cenę rynkową, czyli cenę ustaloną przez strony w umowie sprzedaży, ale także koszty zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym, czy też pozostałe koszty, jak np. koszty zielonych certyfikatów, z wyjątkiem kontraktów zawartych do dnia 14 października 2022 roku. Kwestią kluczową jest zatem to, czy wskutek takiej interwencji publicznej w zakresie ustalania cen energii elektrycznej nie dojdzie do niedozwolonej w świetle prawa unijnego dyskryminacji pomiędzy sprzedawcami, chociażby w zakresie kalkulacji wypłacanych rekompensat” – powiedziała Monika Leszko, radczyni prawna DLA Piper.

Należy podkreślić, że ekonomiczne koszty wprowadzenia maksymalnej ceny energii w całości ponoszą przedsiębiorstwa obrotu, ale nie inni uczestnicy rynku, jak chociażby wytwórcy energii.

– dodała.

Wystąpienie z roszczeniami odszkodowawczymi

Eksperci z DLA Piper oceniają, że przedsiębiorstwa obrotu będą decydować się na wystąpienie z roszczeniami odszkodowawczymi.

„Proponowane rozwiązania dotyczące 2023 roku będą dla przedsiębiorstw obrotu równie dotkliwe, ponieważ według szacunków rekompensaty obliczone w oparciu o tzw. cenę referencyjną nie będą w pełni pokrywać kosztów poniesionych przez sprzedawców energii. Spodziewamy się zatem, że przedsiębiorstwa obrotu podejmą zdecydowane kroki prawne, aby zrekompensować swój uszczerbek” – powiedział Krzysztof Kycia. 

Źródło: PAP BIZNES