Uprawy pod szczególną ochroną

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wydanie archiwalne dostępne jedynie w wersji podglądu pliku PDF.

dokument.obliczenia.01.250x1 października 2013 r. Concordia Ubezpieczenia rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa, który potrwa nie dłużej niż do 15 listopada br.


Ochroną objęte będą uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime) oraz rzepaku ozimego. Ubezpieczenie wspomnianych upraw możliwe będzie w pakietach obejmujących: grad i ujemne skutki przezimowania (Bonus Z); dodatkowo przymrozki wiosenne (Baza Z) oraz najszerszy pakiet zawierający dodatkowo: deszcz nawalny i huragan (Plus Z). Concordia zaoferuje także ubezpieczenia jedynie od gradu. Już w momencie zawierania umowy zostanie wybrany ryczałtowy wariant wypłaty odszkodowania za powstałe szkody.

– Podobnie jak inne Zakłady Ubezpieczeń zostaliśmy zobowiązani do zwolnienia części pozostałego nam limitu dotacji – mówi Andrzej Janc, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Ubezpieczenia. – Limit środków finansowych na dotacje do składek będzie ograniczony. Tym samym sezon ubezpieczenia upraw z dopłatami budżetu państwa może zostać zakończony wcześniej. W przypadku wyczerpania limitu dotacji przewidujemy możliwość uruchomienia sprzedaży bez dotacji do składek – dodaje dyrektor Janc.

Concordia Ubezpieczenia na jesienny sezon przygotowała także dla Rolników ciekawą ofertę pakietu ryzyk dodatkowych. Obejmuje ona: Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Rolnika i NNW Rolnika.

– Prowadząc działalność, która jest uzależniona od warunków atmosferycznych, to duże wyzwanie, ale też ogromne ryzyko. Dlatego Rolnicy potrzebują solidnego partnera, który pomoże im umiejętnie zarządzać ryzykiem w gospodarstwach rolnych – wskazuje Andrzej Janc.

Concordia przez ostatnie lata udowodniła, że można na niej polegać. W samym 2012 roku Towarzystwo zlikwidowało ok. 18 tys. szkód w uprawach (z tego aż 14,5 tys. w wyniku skutków złego przezimowania), wypłacając ponad 370 mln złotych odszkodowań. Oznacza to, że co 3 Ubezpieczony w Concordii Rolnik otrzymał wypłatę odszkodowania. W roku 2013 na skutek licznie występujących gradobić wypłacono ponad 66 mln zł odszkodowań.

Zawierając umowę ubezpieczenia w sposób szczególny Concordia zwraca uwagę na zakres ubezpieczenia, definicje oraz wyłączenia odpowiedzialności. Ubezpieczenia upraw rolnych będzie oferować bez udziałów własnych. W takich ryzykach jak grad, przymrozki, deszcz nawalny czy huragan odszkodowanie może wynieść maksymalnie 95% sumy ubezpieczenia. Ważne jest również to, że odszkodowanie w Concordii obliczane jest zawsze na podstawie sumy ubezpieczenia wynikającej z umowy ubezpieczenia. Nie stosowane mechanizmów obniżających odszkodowanie, jeżeli ceny płodów rolnych spadną w trakcie żniw.

Nadchodzące tygodnie, to znakomity czas na podjęcie decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia i objęcie realną ochroną swoich gospodarstw. Historia pokazuje, że ryzyko istnieje, a Concordia wie, jak się przed nim uchronić.

Źródło: Concordia Ubezpieczenia