Upadłość DSS była łatwa do przewidzenia, wystarczyło przeczytać raport półroczny

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.wykres.01.250x185Już na etapie rozpatrywania ofert można było z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że spółka Dolnośląskie Surowce Skalne nie będzie w stanie skutecznie zrealizować budowy odcinka C autostrady A2. Zdaniem specjalistów od wycen przedsiębiorstw wystarczyłaby do tego analiza półrocznego raportu firmy.

Eksperci firmy konsultingowej Grupa Gumułka przeanalizowali półroczne, ogólnodostępne sprawozdanie finansowe spółki Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) na dzień 30 czerwca 2011. Przypomnijmy, że umowa na dokończenie odcinka C autostrady A2 została z konsorcjum DSS/Boegl & Krysl za podpisana 1 sierpnia 2011, po tym, jak GDDKiA odstąpiła od umowy z chińskim konsorcjum Covec. W połowie kwietnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość likwidacyjną DSS z powodu niewypłacalności związanej przede wszystkim z zaangażowaniem w budowę autostrady.

Jak mówi Roman Nowak, starszy analityk w Dziale Wycen i Analiz Grupy Gumułka, lektura danych zawartych w sprawozdaniu wskazuje, że spółka już w okresie poprzedzającym złożenie oferty na budowę autostrady A2 miała alarmową sytuację płynnościową.  Potwierdza to poziom wskaźników płynności – podstawowych narzędzi oceny zdolności podmiotu do regulowania swoich zobowiązań.

Wyliczony na 30 czerwca 2011 roku wskaźnik płynności bieżącej wynosił 0,42, podczas gdy bezpieczna wartość wskaźnika powinna mieścić się w przedziale 1,3 – 2,0. Tak niska wartość wskaźnika powinna w głowach decydujących o tym zamówieniu zapalić ostrzegawcze światło. Fakt, że spółka bez pozbywania się majątku trwałego może uregulować jedynie 42 proc. swoich bieżących zobowiązań powinien skłaniać do zastanowienia, czy ma ona szansę kontynuować swoją działalność – uważa Roman Nowak.

Jak dodaje ekspert Grupy Gumułka, konsekwencją takiej struktury bilansu DSS jest niebezpiecznie niski poziom pozostałych wskaźników płynności. Wskaźnik płynności szybkiej spółki wynosił 0,34, przy poziomie uznawanym za bezpieczny równym 1,0. Wskaźnik wypłacalności gotówkowej DSS równał się 0,05 przy poziomie bezpiecznym równym 0,2. Z danych w bilansie wynika też, że DSS miała ujemny wskaźnik kapitału pracującego.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku DSS posiadała 382 mln zł bieżących zobowiązań przy 160 mln zł majątku obrotowego. Wydaje się zatem, że trudno w tym przypadku mówić o posiadaniu zdolności ekonomicznej, której ocena powinna być elementem postępowania przetargowego – podsumowuje Roman Nowak.

Zdaniem Małgorzaty Pawlyty, eksperta Grupy Gumułka z zakresu zamówień publicznych, przyznanie tak kluczowego zamówienia firmie o tak słabej kondycji ekonomicznej to dowód na niedoskonałość polskich przepisów o zamówieniach publicznych. – Według obecnych unormowań zamawiający może żądać od wykonawcy jedynie polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz sprawozdania finansowego albo jego częścią wraz z opinią biegłego rewidenta.

Tymczasem nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamawiający ustalali kryteria udziału na podstawie powszechnie akceptowanych zasad oceny przedsiębiorstw np. poziomu ich rentowności, płynności finansowej, zadłużenia, wypłacalności czy też efektywności aktywów. Takie działanie przyczyniłoby się do unikania nadużywania kryterium ceny i zmniejszyłoby ryzyko niezrealizowanych zamówień – uważa Małgorzata Pawlyta.

Wojciech Gumułka