Upadłość kontrolowana

Upadłość kontrolowana
Fot. stock.adobe.com/sergey_p
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pod koniec 2008 r., w związku z upadkiem trzech największych banków, rząd Islandii ogłosił niewypłacalność. Mimo nacisków Unii Europejskiej i ugody z wierzycielami obywatele Islandii w krajowym referendum odmówili spłacania długów bankierów.

Analitycy wskazują na wiele przesłanek tego kryzysu, m.in. na błędną politykę rządu islandzkiego i banku centralnego w latach 2001-2008, która doprowadziła do boomu kredytowego. Utrzymywanie zbyt niskich stóp procentowych powodowało zwiększenie bazy monetarnej i w efekcie wywierało presję na banki w celu agresywnego udzielania tanich kredytów. Jednocześnie objęcie gwarancjami państwa długu Housing Finance Fund (publicznej instytucji udzielającej kredytów hipotecznych), zmusiło banki komercyjne do poszukiwania bardziej dochodowych i ryzykownych transakcji za granicą. Błędem była deregulacja systemu związana z prywatyzacją największych instytucji fi nansowych, co pozwoliło im na łączenie pod jednym dachem działalności inwestycyjnej, korporacyjnej i detalicznej.

Cały artykuł „Studium przypadku: Islandia upadły kraj, który powstał sam” znajdą Państwo w najnowszym numerze „Nowoczesnego Banku Spółdzielczego – 2014/09”