Uniqa Polska podwoiła zysk brutto w 2017 roku. Wzrósł do 53,09 mln zł

Uniqa Polska podwoiła zysk brutto w 2017 roku. Wzrósł do 53,09 mln zł
Źródło: Materiały prasowe Uniqua
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik brutto Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń i Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 53,09 mln zł w 2017 roku wobec 26,66 mln zł rok wcześniej.

Wynik brutto #Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń i Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 53,09 mln zł w 2017 r.

„Największym wydarzeniem 2017 roku na rynku była niewątpliwie stabilizacja cen ubezpieczeń komunikacyjnych. Po raz pierwszy od wielu lat branża zaczęła zarabiać na ubezpieczeniach komunikacyjnych. Po kilku latach wyczerpującej wojny cenowej miało to ogromne znaczenie dla stabilności całego biznesu” – powiedział prezes spółek Uniqa w Polsce Jarosław Matusiewicz, cytowany w komunikacie.

Wskazał także, że miniony rok pokazał, iż zdarzenia wynikające z katastrof naturalnych o masowej skali stały się już w Polsce cykliczne, co powinno mieć przełożenie na podwyższenie cen ubezpieczeń majątkowych – tak jak stało się po powodzi w 2010 roku.

Zysk brutto spółki majątkowej liczony według IFRS wyniósł 48,7 mln zł w 2017 r. wobec 19,4 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 40,5 mln zł wobec 13,7 mln zł rok wcześniej.

„Osiągnięciem 2017 roku jest dodatni wynik techniczny w kwocie 6,1 mln zł. Rok wcześniej strata techniczna przekroczyła 32 mln zł. Lepszy wynik to efekt poprawy szkodowości ubezpieczeń komunikacyjnych, optymalizacji portfela produktów, w tym m.in. większej sprzedaży rentownych ubezpieczeń majątkowych oraz skutecznej kontroli kosztów” – wyjaśniła wiceprezes ds. finansowych spółek Uniqa w Polsce Anna Demczenko, cytowana w komunikacie.

Łączny przypis składki wyniósł 1,12 mld zł w 2017 roku i był o 0,7% wyższy r/r. Zmiana przypisu składki zależała od linii biznesowej – czyszczenie portfela komunikacyjnego z nierentownych ryzyk – głównie ubezpieczeń flotowych – doprowadziło do spadku przypisu w autocasco o 10,1%. Z kolei w przypadku OC komunikacyjnego efekt czyszczenia portfela został w znacznej części zniwelowany przez równoczesny wzrost poziomu cen, czego efektem jest zwiększenie sprzedaży o 2,4%.

W ubezpieczeniach majątkowych niekomunikacyjnych Uniqa osiągnęła w ub. roku wzrost na poziomie 2,6%.

Zmiany pakietu komunikacyjnego

Uniqa w ub. roku wprowadziła zmiany pakietu komunikacyjnego zarówno dla klientów flotowych, jak i indywidualnych.

„Przebudowaliśmy strukturę taryf, wprowadziliśmy zmiany w produktach, zachowując składki adekwatne do rzeczywistego ryzyka. Nowym modelem taryfy komunikacyjnej wpisujemy się w trend rynkowy celowanej taryfikacji” – czytamy w komunikacie.

Łączna szkodowość netto wyniosła 64,3% wobec 72,5% rok wcześniej.

Większa szkodowości w pracowniczych ubezpieczeniach na życie

Uniqa podała, że wynik finansowy brutto spółki życiowej liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości spadł do 4,3 mln zł z 7,2 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 2,4 mln zł wobec 5,2 mln rok wcześniej.

„Pogorszenie wyniku finansowego wynika z większej szkodowości w pracowniczych ubezpieczeniach na życie. Zaś na wzrost szkodowości wpływ miało zwiększenie się liczby urodzeń oraz zgonów w minionym roku. Według danych GUS, zarówno liczba zgonów, jak i urodzeń przekroczyła 400 tys. Rok wcześniej zarówno zgonów, jak i urodzeń nie było więcej niż po 390 tys.” – wskazała Demczenko.

Łączna wartość składki przypisanej wyniosła 744,9 mln zł w 2017 r. wobec 329,3 mln zł rok wcześniej głównie dzięki sprzedaży jednego produktu ze składką jednorazową „UNIQAtowe strategie”, który oparty jest na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych i skonstruowany z zachowaniem najnowszych wytycznych rynkowych w zakresie ochrony interesów ubezpieczonego.

Wartość przypisanej składki regularnej wyniosła 120,1 mln zł i była o 3% wyższa w skali roku. Spółka zanotowała 15,7-proc. wzrost w indywidualnych ubezpieczeniach na życie, oraz 7,1-proc. wzrost sprzedaży grupowych ubezpieczeń pracowniczych.

Współczynnik wypłacalności SCR dla spółki majątkowej Uniqa Polska wyniósł 167,6% na koniec grudnia 2017 roku. Dla biznesu życiowego ukształtował się na poziomie 265,7%.

Uniqa w Polsce reprezentują spółki Uniqa TU SA oraz Uniqa TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach – Uniqa Insurance Group AG.

Źródło: ISBnews